Eşimin İlk Evlilikten Olan Çocuğun Miras Hakkı

Evli eşlerden birinin ölümü halinde evlilik ölüm nedeniyle sona ermiş olur. Bu halde, öncelikle eşler arası mal rejiminin tasfiye edilmesi gerekir. Daha sonra ölen eşin yasal mirasçıları tespit edilir. Buna göre ölen eşin tüm mirasçılarına tereke miras payları oranında intikal ettirilir.

Eşimin İlk Evlilikten Olan Çocuğun Miras Hakkı

Çocuğun miras hakkı, kaç evlilik olduğuna göre değişmez. İster ilk evlilik, ister ikinci evlilik olsun, eğer ölen ebeveyn evli ise çocuğun miras hakkı ¾’tür. Geriye kalan ¼ pay eşin miras hakkıdır. Ancak çocuk ebeveyninin sonradan evlendiği kişinin yasal mirasçısı değildir. Sadece kendi anne babasının mirasçısıdır.

Eşin Yasal Miras Payı

Türk Medeni Kanununun 499’uncu maddesi ile eşin miras payı düzenlenmiştir.

  • Çocuk varsa eşin miras payı mirasın dörtte biri;
  • Çocuk yok anne ve baba varsa, mirasın yarısı;
  • Çocuk yok nine dede kardeş varsa mirasın dörtte üçü;
  • Bunlardan hiçbiri yoksa mirasın tamamıdır.

Çocuğun Miras Payı

Çocuk ilk sıradaki yasal mirasçıdır.

  • Mirasbırakan evli değil ise tüm mirası çocuğa kalır.
  • Mirasbırakan evliyse eşin miras payı ¼ olur. Geriye kalan ¾ miras payının tamamı çocuğa kalır.

¾’lük pay tüm çocuklar arasında paylaştırılır. Örneğin 2 çocuk varsa 3/8 her birinin miras hakkı olur.

Eşimin Eski Eşinden Olan Çocuğu Miras

Ölen anne veya baba boşanmışsa eski eşinin miras hakkı yoktur. Ölen anne veya baba öldüğü anda evliyse, eşi mirasın dörtte birini, ilk evlilikten veya ikinci evlilikten olan çocuğu mirasın dörtte üçünü alır. Ancak çocuk anne-babasının sonradan evlendiği kişilerin yasal mirasçısı olmaz.

Üvey Çocuğun Miras Hakkı

Eşlerin önceki evliliklerinden olan çocukları, sonradan evlendikleri eşin mirasçısı olmaz. Yani üvey anne veya üvey babadan üvey çocuğa doğrudan miras geçmez.

Üvey anne veya babadan ilk evlilikteki çocuğa miras geçmesi için önce eşin ölerek sağ kalan eşe miras bırakması gerekir. Bu halde mirasla geçen malvarlığı sağ kalan eşin mülkiyetine geçecektir.

Sağ kalan eş sonradan öldüğünde kendi malvarlığı çocuklarına miras kalacaktır. Bu halde mülkiyetin nasıl elde edildiğine bakılmaksızın eşe ait tüm malvarlığı çocuklarına geçer.

Bkz: