Çocuğu Olmayan Eşlerden Biri Ölürse Miras Kime Kalır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununu miras hakkını öncelikli olarak çocuklara ve var ise eşe vermiştir. Mirasbırakanın çocuğu varsa miras, çocuklar (3/4) ve eş (1/4) arasında paylaştırılır. Eş yok, çocuklar varsa, çocuklar mirasın tamamını alır. Ancak çocuk yok, eş varsa, eş mirası diğer mirasçılarla paylaşır.

Çocuğu Olmayan Eşlerden Biri Ölürse Miras Kime Kalır?

Mirasbırakan evli olarak ölmüş ise, eşi yasal mirasçı olur.  Mirasbırakanın çocuğu olmaması halinde, eş ile birlikte diğer yasal mirasçılar da hak sahibi olabilir.

TMK 499 uyarınca, çocuğu olmayan kişinin ölümü halinde eş dışında mirasçı yoksa, eş mirasın tamamını alır. Mirasbırakanın kendi anne-babası hayattaysa, eşi ile birlikte anne-baba veya onların çocukları yani mirasbırakanın kardeşleri de mirasa hak kazanır. Kimse yoksa nene-dedesi veya çocukları mirasçı olurlar.

Eşi Ölen Kadının Çocuğu Yoksa Miras Kime Kalır

Eşi ölen kadının veya erkeğin çocuğu yoksa, eş ile birlikte diğer yasal mirasçılara miras hakkı geçecektir.

499’uncu maddesi ile TMK eşin yanındaki diğer mirasçıları ve miras paylarını düzenlenmiştir. Çocuğu olmayan eş;

  • Mirasbırakanın anne-babası ve onların çocukları ile birlikte mirasçı kalırsa, mirasın yarısı eşin, diğer yarısı öbür mirasçılara kalır.
  • Mirasbırakanın nine-dedesi ve onların çocukları ile birlikte mirasçı kalırsa, mirasın dörtte üçü eşin, diğer kısmı öbür mirasçılara kalır.
  • Mirasbırakanın yukarıdaki derecede akrabası yoksa, mirasın tamamı eşe kalır.

Çocuğu Olmayanın Mirası Kime Kalır

Çocuğu olmayan kişinin ölmesi halinde mirasının kime kalacağına medeni durumuna göre karar verilir. Eğer çocuğu olmayan kişi evli ise, eş TMK 499 uyarınca yasal mirasçıdır. Eş ile birlikte diğer yasal mirasçılar da mirastan pay alacaktır.

Eğer mirasbırakan öldüğü anda evli değilse ve çocuğu da yoksa, mirası üstsoya geçecektir. Buna göre ölen kişinin mirası ½ annesine, ½ babasına geçecektir. Anne ve/veya babası hayatta değilse, onların çocuklarına miras hakkı geçecektir. Bu halde mirasbırakanın öz veya üvey kardeşleri mirastan pay alacaktır.

Çocuğu Olmayan Kadın Ölürse Mirası Kime Kalır?

Çocuğu olmaksızın ölen kadının mirası eşine ve/veya anne-babası ile kardeşlerine kalacaktır. Bekar olarak ölen kadının eşi olmayacağı için mirası anne ve babası ile kardeşleri alacaktır. Bu halde mirasının yarısı annesine, yarısı babasına kalacaktır. Eğer anne veya babadan biri veya her ikisi ölmüş ise, halefiyet ilkesi gereği o ebeveynin mirasçılarına miras hakkı geçecektir.

Bkz: