14 Nis 2022

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?


İÇİNDEKİLER

 1. Boşanma Avukatı Vekalet Ücreti
 2. İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti 2022
 3. Ankara Boşanma Avukatı Ücreti 2022
 4. İzmir Boşanma Avukatı Ücreti 2022
 5. Kahramanmaraş Boşanma Avukatı Ücreti 2022
 6. Antalya Boşanma Avukatı Ücreti 2022
 7. Boşanma dava ücreti ne kadar?
 8. Boşanma Davası Ücreti 2022
 9. 2022 Boşanma harcı ne kadar?
 10. Devlet boşanma avukatı verir mi?
 11. Boşanmalarda barodan avukat talebi
 12. Boşanma davası avukat ücretini kim öder?
 13. En hızlı boşanma davası nasıl olur?
 14. Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?
 15. Boşanma Davası Avukatlık Ücret Sözleşmesi
 16. Avukatlık hizmetleri sözleşmesi

Boşanma Avukatı Vekalet Ücreti

Boşanma avukatı danışma ücreti genellikle dava vekaleti kapsamında davaya hazırlık olarak zorunlu olduğu için ücretsizdir. 

Avukat, boşanma ücreti için danışma randevusunda müvekkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda davanın kapsamını belirler ve ne şekilde bir yol haritası çizeceklerini, hangi delilleri sunmaları gerektiğini, delillerin nasıl toplanacağını, karşı taraftan gelecek olan iddia ve taleplere karşı nasıl cevap verileceğini, davanın muhtemel zorluklarını ve sonuçlarını müvekkile izah eder.

Boşanma Avukatı Ücreti 2022

Müvekkil, avukata vekaletname vererek hukuki işlemleri başlatabilir. Avukat vekaletname almaksızın işe başlayamaz. Vekaletnamenin verilmesi ile avukatlık ücreti üzerinde de anlaşılmış olmalıdır. Bu ücretler avukat ve müvekkil arasında özel olarak her dosyaya harcanacak emek ve süre değerlendirmesi yapılarak belirlenir. Her boşanma davasının aynı ücrette olması beklenmez; avukat dosyaya ne kadar vakit ayıracağı, davanın ne kadar süreceği, delillerin toplanmasının ne zorlukta olduğu, karşı tarafla çekişmeli olan konular gibi hususları göz önünde bulundurarak, o boşanma davasının vekalet ücretinin ne kadar olacağını belirler.

Dava başında avukat ile müvekkil arasında anlaşılacak olan bu ücretin en az 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen ücret olması mümkündür; Türkiye Barolar Birliği’nin Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle belirlediği bu ücretler kanunen uyulması mecburi olan asgari miktarlardır. Bu ücret tarifesinin altında bir avukatlık vekalet ücretine anlaşmak yasaktır.

Söz konusu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022 uyarınca boşanma davalarında avukatlık ücreti 2022 yılı için en az 5.100 TL olmalıdır. Bu ücret tüm Türkiye’de açılacak tüm boşanma davaları için asgari olarak belirlenen miktardır. Dolayısıyla boşanma avukatı fiyatları belirlenirken tüm Türkiye’de avukatların bu asgari ücrete uyma yükümlülükleri vardır. Bu ücret peşin olup, KDV hariçtir.

Diğer yandan, Türkiye Barolar Birliği’nin ücret tarifesinin altında kalmamak üzere, boşanma davasının görüleceği şehre göre yerel baroların yayınladığı ayrı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Uygulamada boşanma avukatları hem TBB’nin, hem de bağlı bulundukları yerel baronun ücret tarifesini göz önünde bulundurarak ücret belirlemektedir. Dolayısıyla boşanma davası ücreti, davanın görüleceği ile göre değişebilir. Çekişmeli boşanma dava ücreti ne kadar tutar, anlaşmalı boşanma dava ücreti ne kadar tutar, hem TBB hem de yerel baroların ücret tarifelerine göre belirlenebilir.

Türkiye Barolar Birliği 13 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı'na Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde güncelleme önerisinde bulunmuştur; buna göre boşanma davalarında 2023 yılına kadar Türkiye genelinde uygulanmasının düzenlenmesi önerilen en az ücret 8.850 TL olup, henüz söz konusu öneri kanunlaştırılmadığından Resmi Gazete'de yayımlanana kadar sadece tavsiye niteliği taşır. 

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti 2022:

İstanbul avukat ve boşanma avukatları 2022 İstanbul Barosu Avukatlık Ücret Tarifesinegöre ücret belirlemektedir. Buna göre anlaşmalı boşanma davaları 12.500 TL; çekişmeli boşanma davaları 19.000 TL üzerinden ücretlendirilebilir. Boşanma davasına konu maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde avukatlık ücreti 19.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i oranında olmalıdır

C- AİLE MAHKEMELERİNDE
GÖRÜLEN DAVALAR
 
Evlenmeye izin, İddet müddetinin
kaldırılmasına ilişkin Davalar 
11.000,00 TL
Nişan bozulmasından
doğan Davalar (Hediyelerin
geri verilmesi,
Maddi ve Manevi Tazminat vb)
12.500,00 TL ’den az olmamak
üzere dava değerinin %10’u
Boşanma Davaları 
a) Anlaşmalı12.500,00 TL
b) Çekişmeli19.000,00 TL
c) Çekişmeli ve maddi,
manevi tazminat istemli
19.000,00 TL ’den az olmamak
üzere dava değerinin % 15’i
Nesebin reddi, Tashihi ve
Babalık Davaları
16.500,00 TL
Nafaka Davası11.500,00 TL
Evlat Edinme Davası12.500,00 TL
Ailenin Korunmasına dair
6284 Sayılı Kanundan
Doğan Davalar
8.000,00 TL
Tenfiz Davası13.500,00 TL


Ankara Boşanma Avukatı Ücreti 2022:

2022 Ankara Barosu En Az Ücret Çizelgesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 12.910 TL, çekişmeli boşanma davaları 19.125 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 19.125 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %15’işeklinde önerilmektedir. 18 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Ankara Barosu En Az Ücret Çizelgesi'ne göre uygulanacak ücretler değiştirilmiş olup,  anlaşmalı boşanma davaları 18.290 TL, çekişmeli boşanma davaları 28.690 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 28.690 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %15’işeklinde önerilmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti 2022:

2022 İzmir Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 12.618 TL, çekişmeli boşanma davaları 16.312 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 16.312 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %15’i şeklinde önerilmektedir.

Kahramanmaraş Boşanma Avukatı Ücreti 2022:

2022 Kahramanmaraş Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 8.000 TL, çekişmeli boşanma davaları 15.000 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 15.000 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %15’i şeklinde önerilmektedir.

Antalya Boşanma Avukatı Ücreti 2022:

2022 Antalya Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 11.400 TL, çekişmeli boşanma davaları 19.000 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 19.000 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %10’u şeklinde önerilmektedir.

Boşanma dava ücreti ne kadar?

Boşanma davasında ödenecek olan harçlar ve vekalet ücretleri maktudur, yani her yıl sabit bir ücret belirlenir ve o sene içerisinde yapılacak işlemler o maktu ücrete tabidir. Boşanma davası ücreti toplamı vekalet ücreti, masraflar, harçlar ve vergilerden ibarettir. Boşanma davası ücretleri 2022 yılında şu şekilde belirlenmiştir.

Boşanma davası harçları  maktu (sabit) harçları; boşanma davasının mahkemeye dosyalanması için harç, avans ve masraflardır. Bu mahkeme masrafları yaklaşık 750 - 1.000 TL tutarındadır. Bu harç boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerlidir. Bu harç ve masraflar tanık ücreti, tebligat gideri gibi kalemlere ilişkindir ve tanık sayısına veya gönderilecek tebligat sayısı gibi hususlara göre değişkenlik gösterebilir. Bunun haricinde yargılama sırasında bilirkişi ücreti gibi masraflar da doğabilir. Bilirkişi ücreti, yargılama sırasında genellikle davacı tarafından karşılanır. Bilirkişi ücreti mahkemece takdir edilir. Genellikle bilirkişi ücreti 600 TL civarında olur. Bu ücret, kaç bilirkişi olduğuna, bilirkişilerin inceleyeceği meseleye göre değişkenlik gösterebilir.

Bu dava harç ve masraflar dava sonunda, davayı kaybeden tarafa yükletilir. Yani davayı kazanan taraf, diğer taraftan, bu yaptığı masrafları dava sonunda çıkan hükümle birlikte tahsil etmek için icraya koyabilir.

Söz konusu harç ve masraflara dava sonunda davayı kaybeden taraf aleyhinde “karşı vekalet ücreti” de eklenir. Bu vekalet ücreti, davayı kaybeden tarafın davayı kazanan tarafın avukatına yaptığı ödemedir. Karşı vekalet ücreti de kanunla belirlenir, yani maktudur. 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca aile mahkemesi nezdindeki boşanma davalarında haksız çıkan tarafın davayı kazanan tarafa ödemesi gereken vekalet ücreti 5.100 TL tutarındadır.

Yukarıda verilenler boşanma davasında yapılması gereken zorunlu giderlerdir. Bunlar haricinde eğer boşanma davasında ziynet eşyası alacağı talebi varsa, nispi harçlar geçerli olur. Nispi harçlar her davanın değerine göre belirlenen harçlardır. Nispi harç ödenmesini gerektiren bir dava konusu olması halinde, dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenir, geriye kalan ¾ karar ile birlikte ödenir.

Örneğin bir boşanma davasında boşanma, velayet ve nafaka talepleri var ve başka herhangi bir talep yoksa, maktu harçlar ödenir. Ancak boşanma davasında bunlarla birlikte 10.000 TL tutarında ziynet eşyasına ilişkin talep varsa, 284,5 TL dava açılırken maktu harçlara ek olarak ödenir; karar aşamasında bu miktara ek olarak 853,5 TL ödenmesi gerekir. Yine bu nispi harçlar da maktu harçlar gibi, dava sonunda davayı kaybeden tarafından kazanan tarafa ödenir.

2022 Boşanma harcı ne kadar?

Dava harç ve masraflarının miktarları her yıl düzenlenecek kanun ile belirlenmektedir. Bu harç ve masraflar davadan davaya değişkenlik göstermekte olup, 2022 yılı boşanma davalarında uygulanacak en az (asgari) harç ve masraf tutarı aşağıdaki gibidir:

Tahsil Edilecek Harç/Masraf Bilgileri

Masraf Açıklama

Adet

Tutar (TL)

Başvurma Harcı

1

80,70

Vekalet Harcı

1

11,50

Peşin Harç

1

80,70

Gider Avansı

2

440,00

Vekalet Pulu

1

18,15

Harç Toplam

Masraf Toplam

Diğer Toplam

Toplam Tutar

172,90

440,00

18,15

631,05

Devlet boşanma avukatı verir mi?

Boşanma avukatı ücretini karşılayamayacak kişilere devlet avukat vermez. Öte yandan, boşanma avukatı ücretini karşılamakta zorluk çekecek olanlara ve ödeme gücü olmayan kişilere İstanbul Barosu Adli Yardım kapsamında avukat tayin etmekte, ücretini Baro olarak kendisi üstlenmektedir. Dolayısıyla boşanmada devlet avukat verir mi şeklinde sorunun cevabı hayır, boşanmada baro avukat verir mi şeklinde sorunun cevabı evettir. Boşanma davasında avukat ücreti ne kadar ise ve boşanma davasında dosya masrafı ne kadar ise bu tutar da yerel barolar tarafından karşılanabilir. 

Hiçbir ücret ödemeksizin boşanma davasında barodan avukat talebi ile avukatlık hizmeti alabilmek için bazı şartlar gereklidir.

Boşanmalarda barodan avukat talebi

İstanbul Barosu’nun adliyelerdeki Adli Yardım Bürolarına aşağıdaki evraklar ile başvurulması halinde, kişinin ücretsiz avukat yardımından yararlanıp yararlanamayacağına karar verilir:

 1. Fakirlik belgesi (Muhtardan alınır) 
 2. İkametgah belgesi (Muhtardan alınır) 
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Fakirlik belgesi ile boşanma talebi ile birlikte boşanma davasında kullanılması gereken tüm delil ve belgelerin fotokopisi Baro’ya mümkün oldukça temin edilmelidir. Baro’nun avukat ataması halinde avukata mümkün mertebe bilgi, delil ve yazılı belge sunmak önemlidir. Örneğin taraflar arasında gerçekleşen yazışmalar, taraflar arasındaki husumete bizzat şahitlik etmiş olan kişilerin T.C. kimlik numaraları ve iletişim bilgileri, fotoğraflar, ödeme dekontları ve bu gibi belgeler boşanma avukatına verilmelidir.

Bunlarla birlikte İstanbul Barosunun Adli Yardım Bürosuna boşanma davası için ücretsiz avukat talebi sunabilmek için Başvuru Formu’nun doldurularak sunulması gerekmektedir. Boşanma Avukatı İstanbul şehrinde arıyorsanız eğer baro web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki tüm belgelerin sunulmasından sonra 10 gün içerisinde başvuru talebi değerlendirilerek ücretsiz avukat temin edilip edilmeyeceğine dair karar verilir. Karar sonucunu öğrenmek için Adli Yardım Bürosu’nu telefonla arayarak bilgi alınabilir.

Avukatın atandığına dair bilgi, avukatın iletişim bilgileri ile birlikte ilgilisine gönderilir. Avukatın atama tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde avukat ile iletişim kurularak hukuki yardıma destek olacak tüm bilgi ve belgeler avukata verilmelidir. Bu, boşanma avukatının gerekli tüm hukuki işlemleri başlatabilmesi için gereklidir.

Diğer yandan, ücretsiz avukat atanmış olması, ilgilinin hiçbir harcama yapmayacağı anlamına gelmez; avukatın yapması zorunlu dava harç ve masrafları ilgilisi tarafından karşılanmalıdır.

Dava sonunda maddi yarar sağlanması halinde Adli Yardım Bürosu’na elde edilen menfaatin %5’i ödenmelidir. Nitekim bu sayede Adli Yardım Bürosu avukatlara yapılacak ödemelere bütçe oluşturabilmektedir.

Haksız kazanç sağlamak veya gerçekten maddi yardıma ihtiyaç olmaksızın Adli Yardım Bürosu’ndan sahte belge ve bilgilere istinaden ücretsiz avukat alınması halinde, ilgili kişiye karşı yasal işlem başlatılır ve avukata ödenen ücret ilgilisinden faizi ile birlikte tahsil edilir.

Tüm bunlardan bağımsız olarak, atanan ücretsiz avukatın adli yardım hizmetinden istifa etmesini sağlayacak davranışlarda bulunmak veya adli yardım hizmetinin kendiliğinden durmasına neden olacak bir işlem yapmak yasaktır. Aksi halde, Adli Yardım Bürosunun avukata ödediği ücretin iki katı kadar miktarın Adli Yardım Bürosuna ödenmesi gerekecektir.

Boşanma davası avukat ücretini kim öder?

 Boşanma davasında iki avukatlık ücreti bulunur; (i) müvekkil ile avukat arasındaki vekalet ücreti ve (ii) avukat ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti. Bunlardan ilki, avukatlık ücreti, müvekkil ile avukat arasında Asgari Ücret Tarifesi altında kalmamak şartıyla serbestçe kararlaştırılır. Söz konusu ücretlerden ikincisi, karşı vekalet ücreti, dava sonunda davayı kaybeden tarafın, diğer taraf vekiline ödediği ücrettir. Karşı vekalet ücreti talep halinde verilebilir, dava başında talep edilmesi halinde, mahkeme davanın sonunda bu ücretin ne kadar ve kimin tarafından ödeneceğine karar verir.

Dolayısıyla boşanma davasında avukat ücretini kim öder sorusunun cevabı avukat ücretinin özel vekalet ilişkisine mi yoksa karşı vekalet ücretine ilişkin mi olacağına göre değişir. Özel vekalet ilişkisine dayalı avukatlık ücretini müvekkil öderken, karşı vekalet ücretine ilişkin olarak hakim tarafından tespit ve hükmolunan vekalet ücretini davayı kaybeden taraf kazanan tarafın avukatına öder.   

En hızlı boşanma davası nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle en az 1 ay, çekişmeli boşanma davaları 1.5 sene sürmektedir. Ancak çoğu zaman boşanma avukatı tarafından takip edilmeyen anlaşmalı boşanma davaları 3 aya kadar, çekişmeli boşanma davaları ise 2-3 seneye kadar uzayabilir. İyi bir boşanma avukatı ile takip edilen anlaşmalı boşanma davaları ise yaklaşık 10 gün, çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 10 ay kadar az bir sürede neticelenebilir.

Dava dosyasının erken neticelenmesi bir avukatın üstlendiği en önemli rollerden biridir. Nitekim boşanma davasının şahısların kendileri tarafından açılması ile avukat tarafından açılması ve takip edilmesi arasındaki en önemli farklardan biri boşanma avukatının boşanma davasını hızlı neticelendirebilmesidir.

Bunun için bir boşanma avukatı yargılama sırasında ne yapacağını en iyi şekilde bilir. Bu çerçevede boşanma avukatı davaya konu olaylarda hangi davranışların vurgulanması gerektiğini ve hangilerinin Mahkeme nezdinde önem arz ettiğini özenle belirlemeli, boşanma davasının neticesine doğrudan etki edecek hususlar üzerinde durmalı, boşanma davasında aile mahkemesinin kararına etki etmeyecek meseleler ile davayı sürüncemede bırakmamalıdır. Avukatın boşanma tespiti hususunda hassas davranması ve davada bu tespitler üzerinde durması gerekmektedir.

Bununla birlikte, boşanma avukatı hangi delillerin aile mahkemesi kararına etki edebileceğini bilir ve bu delillerin toplanması için yapılması gerekenleri derhal yapabilir. Örneğin bir rapor alınması gerekiyorsa boşanma avukatı bu raporun alınması için usulüne uygun talepte bulunur, raporun alınması için mahkeme karar vermişse bu kararın yazılmasını takip eder, elden takip yetkisi alarak raporun yazılacağı yer ile birebir görüşerek raporun en kısa zamanda yazılmasını sağlayabilir.

Diğer bir tür delil olan tanık beyanları da mahkemelerde yargılamanın uzaması nedenlerinden biridir. Bir tanığın tanık listesinde gösterilmesi ile o talebin yerine getirilmesi için mahkemece gönderilen davet mektupları bazı zamanlar tanığa iletilemez ve böylelikle mahkeme duruşmada hazır olmayan tanığın tekrardan davet edilebilmesi için yeni bir celse belirlenmesine karar verebilir. Her bir duruşma arasındaki sürenin yaklaşık 4 ay olduğu düşünülürse, bir tanığın duruşmaya katılmamış olması davada yaklaşık 4 ay gibi bir süre kaybına yol açar. İşte bu gibi bir zaman kaybına bir boşanma avukatı müsaade etmez; boşanma avukatları delillerin toplanmasında gösterdiği takibi aynı şekilde tanıkların duruşma salonunda hazır bulunmaları için de gösterir ve tanıkları mahkemede beyan verirken uymaları gereken usul kuralları ile ilgili bilgilendirir.

Dava dosyalarının uzamasına neden olan diğer bir husus da tebligatların ilgilisine ulaşmamasıdır. Bu noktada iyi bir boşanma avukatı tebligatın ulaşıp ulaşmadığını takip ederek, ilgilisine gönderilemeyen fakat gönderilmesi zorunlu olan tebligatların mutlaka zamanında tebliğ edilmesi için gayret gösterir. Dolayısıyla boşanma avukatının tespiti ile eksiklikler hızlıca giderilir. 

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı? 

Anlaşmalı boşanma davaları evlilik tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden açılamaz. Ancak 1 yıl geçtikten sonra açılabilecek anlaşmalı boşanma davasının tek celsede neticelenmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasının tek celsede bitmesi için mahkemenin belirlediği duruşma gününe her iki tarafın da katılması, ıslak imzalı boşanma protokolünün önceden mahkemeye sunulması ve duruşma esnasında mahkemece onaylanması gerekir. Çekişmeli boşanma davaları 1 yıl geçmeden açılabileceği gibi, tek celsede boşanma kararı verilebilir. Bunun için tanıkların mahkemece belirlenen duruşma günü dinlenmeleri, tarafların taleplerinin tanık beyanları ile ispata yeterli olmaları, mahkemece araştırılacak başka herhangi bir husus olmaması gerekir. Tek celsede boşanma genellikle taraflar arasında mal rejimi, velayet gibi çekişmelerin olmadığı davalarda mümkündür.

Boşanma Davası Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Anlaşılacağı üzere, boşanma avukatı ücreti sabit değildir; değişkenlik gösterebilir. Boşanma davası ücretleri, boşanma davası açma ücreti, boşanma davası masrafları her dava özelinde değişkenlik gösterebilir. Boşanma davası avukatları ile müvekkil arasında dosya değerlendirmesi yapıldıktan sonra anlaşılacak olan avukatlık ücreti, aşağıdaki gibi bir avukatlık ücret sözleşmesi ile imza altına alınabilir. Boşanma davası avukat ücreti genellikle dava başında peşin olarak ödenir.

AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

MADDE I – TARAFLAR

İşbu Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Cumhuriyet Cad. No:40/5 Elmadağ Şişli/İstanbul adresinde yerleşik “AVUKAT PINAR DENKTAŞ” (bundan böyle “AVUKAT” veya “DENKTAŞ”olarak anılacaktır) ile _______________ adresinde yerleşik “______________ arasında akdedilmiştir. Yukarıda sayılan kişiler bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE II – İŞİN AMACI VE KAPSAMI

Taraflar işbu Sözleşme’nin AVUKAT tarafından, MÜVEKKİL lehine ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar kapsamındaki avukatlık hizmetlerine ilişkin olduğunu karşılıklı olarak kabul eder. MÜVEKKİL, işbu sözleşmeye konu avukatlık hizmetinin AVUKAT ile birlikte AVUKAT’ın görevlendireceği diğer avukatlar tarafından yerine getirilebileceğini kabul eder.

MADDE III – AVUKATIN GÖREVLERİ

AVUKAT, MÜVEKKİL’e boşanma davası ile ilgili olarak dava dilekçesinin hazırlanması ve dosyalanması, duruşmalara katılım, davanın takibi için gereken her türlü işlem, İlk Derece Mahkemesinin kararı akabinde gerekmesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülecek istinaf aşaması dahil avukatlık hizmetleri verecektir.

MADDE IV – AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DENKTAŞ kendisine intikal eden işi ve işlemleri konuyla ilgili kanunların öngördüğü süre içerisinde yapmak veya birlikte çalıştığı avukat ve yardımcılarına yaptırmak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.

MADDE V – ÇALIŞMA ŞEKLİ

 1. AVUKAT vekaletnamenin kendisine ulaşması ve mutabık kalınan ödemenin alınması ile derhal görevine başlayacaktır.
 2. Gerek davada, gerekse buna bağlı icra takiplerinde, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirlerde ve AVUKAT’ın yapacağı tüm işlem ve konularda masraflar ve teminatlar MÜVEKKİL’e aittir.
 3. Dosya masrafları MÜVEKKİL tarafından harcama süresi gelmeden önce AVUKAT’ın vereceği bilgi akabinde AVUKAT’a gecikmeksizin ödenecektir. MÜVEKKİL’in geç ödeme yapması sebebiyle AVUKAT’ın işini gereğince yapamaması durumlarında MÜVEKKİL hak kaybına kendi kusuru ile yol açmış sayılacağını kabul eder.
 4. Takip edilen dava ve icra takiplerinde hak kazanılan karşı taraf vekalet ücreti ve masraflar DENKTAŞ’a ait olacaktır.
 5. AVUKAT, MÜVEKKİL adına yapacağı işbu sözleşmede tanımlı işlemlerle ilgili olarak kararlaştırılan ücret dışında ek ücret istemeyecektir.
 6. AVUKAT’a tevdi edilen her türlü belge ve tahsilatlar da imza karşılığı teslim edilecek, AVUKAT’tan alınacak her türlü belge ve tahsilatlar da imza karşılığı teslim alınacaktır.
 7. AVUKAT’a gönderilen her türlü bilgi veya belge fiziki olarak DENKTAŞ’ın yazıhanesinin adresine veya info@denktas.av.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir. Her türlü diğer elektronik iletişim kanalları Taraflar arasında belge ve bilgi iletilmesi amacıyla kullanılmayacaktır.

MADDE VI - ÜCRET VE ÖDEME

 1. Yukarıda III/1 bendinde sözü geçen hukuki hizmetlerin karşılığı ücret KDV dahil _____ TL’dir.
 2. Yukarıda belirlenen ücret aşağıdaki şekilde ödenecektir ve DENKTAŞ tarafından Serbest Meslek Makbuzu şeklinde faturalanacaktır.
 3. Davada karşı taraf ile ihtilafın sulh yolu ile çözümü veya vazgeçme halinde AVUKAT, netice olarak gerekli gayreti göstermiş, adımları atmış, temasları ve bağlantıları kurmuş ve dolayısıyla görevini tam olarak yerine getirmiş olacağından, anlaşılan ücrete hak kazanmış olacaktır.
 4. AVUKAT’a ödeme yapılacak hesap bilgileri aşağıda belirtilmektedir:

Lehdar : Banka : Şube : IBAN :

Pınar Denktaş

Not: Talep edilmesi halinde kredi kartı ile ödeme için www.param.com.tr üzerinden sms gönderilebilir.

MADDE VII – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar işbu Sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu Sözleşme iki nüsha halinde 2022 tarihinde taraflar arasında tanzim ve imza edilmiştir.

DENKTAŞ (imza)                                                                 MÜVEKKİL (imza)