Avukat Pınar Denktaş

Denktaş Hukuk Bürosu İstanbul avukat ve arabulucularından oluşan ekibi ile birlikte Türkiye ve Kıbrıs’ta faaldir. Ekibimiz güvenilir, çalışkan, atik, hukuk nosyonu ve bilgisi güçlü, farkındalığı yüksek ve piyasaların gerekliliklerine son derece hakim avukat ve arabuluculardan oluşur. Misyonumuz müvekkillerimize kurumsal ilkeleri gözeterek tüm hukuk dalları ve özellikle en iyi ceza hukuku, iş hukuku, miras hukuku, boşanma avukatı ve arabuluculuk hizmetlerini sunmaktır.

Denktaş Hukuk Bürosu;

• Özellikle İstanbul ve uluslararası boşanmalarda avukat olarak faaliyet gösterir. Avukat arabulucularımız anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası ile birlikte aile arabuluculuk faaliyetleri de yürütür.
• Türkiye, KKTC ve uluslararası hukuk ağında; miras avukatı olarak izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), tenkis davası, tereke, vasiyetname, miras paylaşımı, miras sorgulama hizmetleri verir.
• Ceza avukatı olarak bilişim suçları, yasadışı bahis, siber suçlar, cinsel saldırı, şantaj suçu, tehdit, hakaret suçu, kasten yaralama, dolandırıcılık suçu, hırsızlık suçu davalarında görev alır. Ayrıca ağır ceza mahkemelerinde avukatlık mesleğini yürütür.
• Yabancılar hukuku, kişiler hukuku, KVKK (kişisel verilerin korunması) alanlarında İngilizce hukuk hizmetleri verir.
• Büromuz avukat ve arabulucuları iş hukuku alanında işçi haklarını savunmayı prensip edinmiştir.

Aile & Boşanma

Aile hukukuna ilişkin Nişanlılık, Evlilik, Boşanma, Mal Rejimleri, Velayet, Nafaka, Soybağı, Evlat Edinme, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet ve Mehir Alacağı gibi tüm konulara hakim olan DENKTAŞ, güncel mevzuat ve içtihatlar ışığında hızlı, kapsamlı, titiz ve güvenilir avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Miras

DENKTAŞ, miras hukuku ile ilgili olarak tüm Türkiye, KKTC ve yurt dışında bulunan mal varlığı kapsamında mirasın intikali, vasiyetname hazırlama ve tenfizi, miras sözleşmesi, terekenin tespiti, miras ile ilgili murisler arasında çıkabilecek her türlü ihtilafa önlem ve müdahale kapsamında hukuki destek vermektedir.

Arabuluculuk

Özellikle dava şartı kapsamında olan ticari davalar, tüketici davaları ve iş hukuku alanlarında arabuluculuk başta gelmek üzere, yakın zamanda dava şartı olması beklenen aile arabuluculuğunu halihazırda ihtiyari olarak sürdürmekte olan DENKTAŞ, taraflar arası ihtilafların dava açılmaksızın sulh ile çözülmesini sağlamaktadır.

Yabancılar

Türkiye vatandaşı olmayan şahıslara ilişkin vatandaşlık edinimi, oturum izni, çalışma izni gibi süreçlere ilişkin hizmetler ile Türkiye’de faaliyet gösterecek olan şirketlerin kurulması hususunda da danışmanlık hizmeti veren DENKTAŞ, aynı zamanda yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türkiye ve KKTC’de tanınması ve tenfizinde ağırlıklı olarak çalışmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Şirketleri kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirme, KVK mevzuat danışmanlığı, VERBİS sistemi entegrasyonu, özlük dosyalarının KVKK uygunluğunu sağlama, veri analizi, sözleşme revizesi, kişisel veri işleme envanterini oluşturma, veri imha politikalarını oluşturma, GDPR, farkındalık eğitimi gibi danışmanlık hizmetleri yanında DENKTAŞ, Kurul’un para cezalarına karşı dava avukatlığı hizmeti sunmaktadır.

Ceza

Sanal Bahis Suçu, Foreks Suçu, Siber Saldırı, Bilişim Suçları, Mali Suçlar, Dolandırıcılık, Rüşvet, Cinsel Suçlar, Haksız Rekabet Suçları, Ekonomik Suçlar kapsamında titiz ve kuvvetli takip gerektiren gerektiren alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunan DENKTAŞ, ceza hukukunda adil ve hakkaniyetli sonuçlara ulaşılmasını amaçlamaktadır.

İş

DENKTAŞ; İş Sözleşmesi, İşçilik Alacakları, İşveren ve İşçi Hakları, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Mobbing, İş Sözleşmesinin Feshi, Doğum İzni, Mesai Saatleri gibi çalışanlar ile işverenler arasındaki ihtilaflar ile dava avukatlığı ve özellikle İşçi İşveren Arabuluculuğu kapsamında çözüme kavuşturma konusunda aktif ve güvenilir hizmet vermektedir.

Kira

DENKTAŞ; Kira Tespit Davası, Tahliye Davası, Kira Bedellerinin Ödenmesi, Aidat Ödemesi, İhtiyaç Sebebiyle Tahliye, Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İcra gibi konut ve işyerine yönelik kira hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafın öncelikle kira arabuluculuğu ve daha sonra kira icra ve kira davaları kapsamında çözülmesi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Avukat; hem bir stratejist, müzakereci ve müdafi, hem de kanunlar ile müvekkilin
yasal haklarına ilişkin eksiksiz bilgi veren keskin bir danışman olmalıdır.

-

Avukat Pınar Denktaş