Aile & Boşanma

Aile hukukuna ilişkin Nişanlılık, Evlilik, Boşanma, Mal Rejimleri, Velayet, Nafaka, Soybağı, Evlat Edinme, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet ve Mehir Alacağı gibi tüm konulara hakim olan DENKTAŞ, güncel mevzuat ve içtihatlar ışığında hızlı, kapsamlı, titiz ve güvenilir avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Miras

DENKTAŞ, miras hukuku ile ilgili olarak tüm Türkiye, KKTC ve yurt dışında bulunan mal varlığı kapsamında mirasın intikali, vasiyetname hazırlama ve tenfizi, miras sözleşmesi, terekenin tespiti, miras ile ilgili murisler arasında çıkabilecek her türlü ihtilafa önlem ve müdahale kapsamında hukuki destek vermektedir.

Arabuluculuk

Özellikle dava şartı kapsamında olan ticari davalar, tüketici davaları ve iş hukuku alanlarında arabuluculuk başta gelmek üzere, yakın zamanda dava şartı olması beklenen aile arabuluculuğunu halihazırda ihtiyari olarak sürdürmekte olan DENKTAŞ, taraflar arası ihtilafların dava açılmaksızın sulh ile çözülmesini sağlamaktadır.

Yabancılar

Türkiye vatandaşı olmayan şahıslara ilişkin vatandaşlık edinimi, oturum izni, çalışma izni gibi süreçlere ilişkin hizmetler ile Türkiye’de faaliyet gösterecek olan şirketlerin kurulması hususunda da danışmanlık hizmeti veren DENKTAŞ, aynı zamanda yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türkiye ve KKTC’de tanınması ve tenfizinde ağırlıklı olarak çalışmaktadır.

Uluslararası Boşanma

Yabancı uyruklu eşten boşanma, milletlerarası boşanma davaları, yabancı kişi ile anlaşmalı boşanma, yabancı boşanma kararının tanıma ve tenfizi, eşlerden biri yurt dışında ise boşanma, yurtdışında bulunan Türk eşten boşanma, yurtdışı tebligatlar vb. tüm uluslararası boşanma avukatı hizmetleri verilmektedir.

Ceza

Sanal Bahis Suçu, Foreks Suçu, Siber Saldırı, Bilişim Suçları, Mali Suçlar, Dolandırıcılık, Rüşvet, Cinsel Suçlar, Haksız Rekabet Suçları, Ekonomik Suçlar kapsamında titiz ve kuvvetli takip gerektiren gerektiren alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunan DENKTAŞ, ceza hukukunda adil ve hakkaniyetli sonuçlara ulaşılmasını amaçlamaktadır.

İş

DENKTAŞ; İş Sözleşmesi, İşçilik Alacakları, İşveren ve İşçi Hakları, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Mobbing, İş Sözleşmesinin Feshi, Doğum İzni, Mesai Saatleri gibi çalışanlar ile işverenler arasındaki ihtilaflar ile dava avukatlığı ve özellikle İşçi İşveren Arabuluculuğu kapsamında çözüme kavuşturma konusunda aktif ve güvenilir hizmet vermektedir.

Kira

DENKTAŞ; Kira Tespit Davası, Tahliye Davası, Kira Bedellerinin Ödenmesi, Aidat Ödemesi, İhtiyaç Sebebiyle Tahliye, Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İcra gibi konut ve işyerine yönelik kira hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafın öncelikle kira arabuluculuğu ve daha sonra kira icra ve kira davaları kapsamında çözülmesi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Avukat; hem bir stratejist, müzakereci ve müdafi, hem de kanunlar ile müvekkilin
yasal haklarına ilişkin eksiksiz bilgi veren keskin bir danışman olmalıdır.

-

Avukat Pınar Denktaş

Ekibimiz

Son Makaleler