Aile & Boşanma

Aile hukukuna ilişkin Nişanlılık, Evlilik, Boşanma, Mal Rejimleri, Velayet, Nafaka, Soybağı, Evlat Edinme, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet ve Mehir Alacağı gibi tüm konulara hakim olan DENKTAŞ, güncel mevzuat ve içtihatlar ışığında hızlı, kapsamlı, titiz ve güvenilir avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Miras

DENKTAŞ, miras hukuku ile ilgili olarak tüm Türkiye, KKTC ve yurt dışında bulunan mal varlığı kapsamında mirasın intikali, vasiyetname hazırlama ve tenfizi, miras sözleşmesi, terekenin tespiti, miras ile ilgili murisler arasında çıkabilecek her türlü ihtilafa önlem ve müdahale kapsamında hukuki destek vermektedir.

Arabuluculuk

Özellikle dava şartı kapsamında olan ticari davalar, tüketici davaları ve iş hukuku alanlarında arabuluculuk başta gelmek üzere, yakın zamanda dava şartı olması beklenen aile arabuluculuğunu halihazırda ihtiyari olarak sürdürmekte olan DENKTAŞ, taraflar arası ihtilafların dava açılmaksızın sulh ile çözülmesini sağlamaktadır.

Yabancılar

Türkiye vatandaşı olmayan şahıslara ilişkin vatandaşlık edinimi, oturum izni, çalışma izni gibi süreçlere ilişkin hizmetler ile Türkiye’de faaliyet gösterecek olan şirketlerin kurulması hususunda da danışmanlık hizmeti veren DENKTAŞ, aynı zamanda yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türkiye ve KKTC’de tanınması ve tenfizinde ağırlıklı olarak çalışmaktadır.

Avukat; hem bir stratejist, müzakereci ve müdafi, hem de kanunlar ile müvekkilin
yasal haklarına ilişkin eksiksiz bilgi veren keskin bir danışman olmalıdır.

-

Avukat Pınar Denktaş

Ekibimiz