Boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konular hayatta bir, belki iki kere insanın başına gelebilecek meselelerdir.

Avukat Pınar Denktaş ve ekibi, aile hukukuna ilişkin davalarda tüm süreçleri hızlı, sonuç odaklı, titiz ve disiplinli bir şekilde yürüterek bu sancılı dönemin müvekkilleri için mümkün olan en kısa zamanda neticelenmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere:

• Çekişmeli boşanma davaları,
• Şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddet, aldatma, terk ve benzeri boşanma sebeplerinin analizi ve delillerin derlenmesi, dilekçelerin hazırlanması ve dosya takibi,
• Anlaşmalı boşanma davaları, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması ve müzakeresi,
• Boşanmaya ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları,
• Boşanma işlemleri sırasında alınabilecek güvenlik tedbirlerinin alınması, ayrılık kararı alınması,
• Boşanmanın kesinleştirilmesi,
• Boşanma amacıyla hazırlanmak istenen tüm protokoller,
• Çocuk velayet davası, velayetin kaldırılması davası, velayetin değiştirilmesi davası,
• Çocukla kişisel ilişki tesisi davası ve çocuk teslimi,
• Soybağı davaları, babalık davası, tanıma davası,
• İştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafaka davaları,
• Nafaka kararlarının icrası,
• Mal rejimine ilişkin davalar,
• Evlilik sonrası edinilen malların ortak paylaşımı,
• Boşanmadan sonra mal varlığının tasfiyesine ilişkin davalar,
• Ziynet eşyalarına ilişkin davalar,
• Nişan bozmadan kaynaklı davalar,
• Mehir alacağına ilişkin davalar,
• İsim ve yaş düzeltme davaları,
• Evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması,
• Yabancıların Türkiye'de evlilik işlemlerinin yapılması,
• Yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanınması ve tenfizi

gibi, Aile hukuku alanında tüm güncel mevzuat ve içtihatlar ışığında hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunulmaktadır.

DENKTAŞ, yıllar boyu kurumsal şirketlere vermeye alıştığı üst düzey hizmete paralel olarak kişilere ilişkin bu son derece önemli davalara ilişkin kurumsal ve profesyonel yaklaşımı yanında, bu süreçlerde müvekkillerini sahiplenmek, onlara manevi olarak destek olmak misyonu ile faaliyet göstermektedir.

İletişime Geç Makaleler