Büromuzun ehil ve tecrübeli avukatları müvekkillerimizin ölümden sonraki vasiyetlerinin yerine getirilmesi ve sevdiklerinin korunması için yasal ve vergisel anlamda her türlü danışmanlık vermektedir. Özellikle milletlerarası mirasa ilişkin karmaşık ve stratejik birçok ihtilaf ile ilgili olarak müvekkillerimize Türkiye ve diğer ülkelerdeki miraslarının başarılı bir şekilde intikalini sağlamış bulunmaktayız. Bununla birlikte hizmetlerimiz varlık planlaması, vakıf tesis edilmesi, yerli ya da yabancı fonların kurulması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İletişime Geç Makaleler