Aile hukukuna ilişkin Nişanlılık, Evlilik, Boşanma, Mal Rejimleri, Velayet, Nafaka, Soybağı, Evlat Edinme, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet ve Mehir Alacağı gibi tüm konulara hakim olan DENKTAŞ, güncel mevzuat ve içtihatlar ışığında hızlı, kapsamlı, titiz ve güvenilir avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Detaylı Bilgi Makaleler

DENKTAŞ, miras hukuku ile ilgili olarak tüm Türkiye, KKTC ve yurt dışında bulunan mal varlığı kapsamında mirasın intikali, vasiyetname hazırlama ve tenfizi, miras sözleşmesi, terekenin tespiti, miras ile ilgili murisler arasında çıkabilecek her türlü ihtilafa önlem ve müdahale kapsamında hukuki destek vermektedir.

Detaylı Bilgi Makaleler

Sanal Bahis Suçu, Foreks Suçu, Siber Saldırı, Bilişim Suçları, Mali Suçlar, Dolandırıcılık, Rüşvet, Cinsel Suçlar, Haksız Rekabet Suçları, Ekonomik Suçlar kapsamında titiz ve kuvvetli takip gerektiren gerektiren alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunan DENKTAŞ, ceza hukukunda adil ve hakkaniyetli sonuçlara ulaşılmasını amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi Makaleler

DENKTAŞ; İş Sözleşmesi, İşçilik Alacakları, İşveren ve İşçi Hakları, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Mobbing, İş Sözleşmesinin Feshi, Doğum İzni, Mesai Saatleri gibi çalışanlar ile işverenler arasındaki ihtilaflar ile dava avukatlığı ve özellikle İşçi İşveren Arabuluculuğu kapsamında çözüme kavuşturma konusunda aktif ve güvenilir hizmet vermektedir

Detaylı Bilgi Makaleler

DENKTAŞ; Kira Tespit Davası, Tahliye Davası, Kira Bedellerinin Ödenmesi, Aidat Ödemesi, İhtiyaç Sebebiyle Tahliye, Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İcra gibi konut ve işyerine yönelik kira hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafın öncelikle kira arabuluculuğu ve daha sonra kira icra ve kira davaları kapsamında çözülmesi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Detaylı Bilgi Makaleler

Özellikle dava şartı kapsamında olan ticari davalar, tüketici davaları ve iş hukuku alanlarında arabuluculuk başta gelmek üzere, yakın zamanda dava şartı olması beklenen aile arabuluculuğunu halihazırda ihtiyari olarak sürdürmekte olan DENKTAŞ, taraflar arası ihtilafların dava açılmaksızın sulh ile çözülmesini sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi Makaleler

Türkiye vatandaşı olmayan şahıslara ilişkin vatandaşlık edinimi, oturum izni, çalışma izni gibi süreçlere ilişkin hizmetler ile Türkiye’de faaliyet gösterecek olan şirketlerin kurulması hususunda da danışmanlık hizmeti veren DENKTAŞ, aynı zamanda yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türkiye ve KKTC’de tanınması ve tenfizinde ağırlıklı olarak çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi Makaleler

Şirketleri kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirme, KVK mevzuat danışmanlığı, VERBİS sistemi entegrasyonu, özlük dosyalarının KVKK uygunluğunu sağlama, veri analizi, sözleşme revizesi, kişisel veri işleme envanterini oluşturma, veri imha politikalarını oluşturma, GDPR, farkındalık eğitimi gibi danışmanlık hizmetleri yanında DENKTAŞ, Kurul’un para cezalarına karşı dava avukatlığı hizmeti sunmaktadır.

Detaylı Bilgi Makaleler