Aile hukukuna ilişkin Nişanlılık, Evlilik, Boşanma, Mal Rejimleri, Velayet, Nafaka, Soybağı, Evlat Edinme, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet ve Mehir Alacağı gibi tüm konulara hakim olan DENKTAŞ, güncel mevzuat ve içtihatlar ışığında hızlı, kapsamlı, titiz ve güvenilir avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Detaylı Bilgi Makaleler

DENKTAŞ, miras hukuku ile ilgili olarak tüm Türkiye, KKTC ve yurt dışında bulunan mal varlığı kapsamında mirasın intikali, vasiyetname hazırlama ve tenfizi, miras sözleşmesi, terekenin tespiti, miras ile ilgili murisler arasında çıkabilecek her türlü ihtilafa önlem ve müdahale kapsamında hukuki destek vermektedir.

Detaylı Bilgi Makaleler

Özellikle dava şartı kapsamında olan ticari davalar, tüketici davaları ve iş hukuku alanlarında arabuluculuk başta gelmek üzere, yakın zamanda dava şartı olması beklenen aile arabuluculuğunu halihazırda ihtiyari olarak sürdürmekte olan DENKTAŞ, taraflar arası ihtilafların dava açılmaksızın sulh ile çözülmesini sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi Makaleler

Türkiye vatandaşı olmayan şahıslara ilişkin vatandaşlık edinimi, oturum izni, çalışma izni gibi süreçlere ilişkin hizmetler ile Türkiye’de faaliyet gösterecek olan şirketlerin kurulması hususunda da danışmanlık hizmeti veren DENKTAŞ, aynı zamanda yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türkiye ve KKTC’de tanınması ve tenfizinde ağırlıklı olarak çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi Makaleler