Kira Hukuku Avukatı

Kira hukuku avukatı kira hukuku alanında çalışan, bu konuda uzmanlaşmış ve yeterli tecrübeyi kazanmış avukattır. Kira ile ilgili uyuşmazlıklarda uzman bir kira avukatı ile çalışmak hak kayıplarını önleme açısından önem arz etmektedir.

Kira Hukuku Avukatı Nedir?

Kira hukuku avukatı, müvekkillerden gelen kira kontratlarını revize eden ve düzenleyen TBK hükümlerine göre kira hukukuna uygun çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlayan, kira hukuku kaynaklı tahliye davaları, kira tespit davaları gibi her türlü kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarla ilgilenen alanında uzman hukukçuya denir.

Kira İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Kira işlerine alanında uzman kira avukatı bakmaktadır. Bu işler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Kira bedelinin tespiti veya uyarlanması,
  • Kiralananın tahliyesi
  • Kira sözleşmesinin feshi
  • Kira sözleşmesinden doğan edimlerin ifası kaynaklı uyuşmazlıklar,
  • Ödenmemiş kira bedelleri nedeniyle sözleşmesinin feshi,
  • Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracının olağan kullanımı nedeniyle tazminat,
  • Kiralananın kötü kullanımından doğan zararların tazmini,
  • Kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi durumunda tahliye,
  • Yazılı tahliye taahhütnamesine dayalı olarak tahliye.

Kiraya verilen taşınmazın İstanbul’da bulunması durumunda kira hukuku avukatı İstanbul’dan tutulmalıdır. Zira kira ile ilgili bir uyuşmazlık çıktığında erken, hızlı ve doğru müdahaleyi mecurun bulunduğu yerdeki avukat yapacaktır.

Avukat Kira Sözleşmesi Yapar Mı?

Kira sözleşmeleri avukat tarafından da hazırlanabilmektedir. Bu konuda herhangi bir zorunluluk bulunmamasına rağmen uzman bir avukat tarafından kira sözleşmesi hazırlanması kişilerin yararına olacaktır. Avukat kira sözleşmesi içeriğinde bulunabilen eksiklikleri ortadan kaldırabilecektir. Bu durumda kiraya vereni ileride karşılaşabileceği sorunlardan da koruyabilecektir.

Hukuk Bürosu kira sözleşmesi hazırlayabileceği gibi akdin hazırlanmasında danışmanlık da verebilecektir.

Avukatın kira sözleşmesi imzalamak için özel yetkiye ihtiyacı vardır. Vekaletnamede avukatın kira sözleşmesi imzalamaya yetkisi olduğu yazıyorsa avukat imza atabilmektedir.

Uygulamada maktu hazırlanan kira sözleşmelerinin birçok soruna yol açtığı göz önüne alındığında bir avukatın kira sözleşmesi hazırlaması uyuşmazlıkların önüne geçecektir.

Kira Hukuku Avukatı Ücreti

Kira hukuku avukatı ücreti yapılacak işe göre değişkenlik göstermektedir. İstanbul kira avukatı ücreti İstanbul Barosu tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinden az olamayacaktır. Örnek vermek gerekirse avukat kira sözleşmesi ücreti en az 2.300 TL’dir. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında avukat ücreti en az 5.500 TL olacaktır. Lakin bu tutarlar kesin olmamakla birlikte tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti ne kadar?

Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti asgari olarak 5.500 TL olacaktır. Ancak İstanbul Barosunca yayınlanan güncel tavsiye niteliğindeki ücret çizelgesinde durum farklıdır. Burada kiracı tahliye avukat ücreti 27.300,00 TL olarak belirlenmiştir. Belirtmek gerekir ki bu ücretler müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya göre her zaman değişiklik gösterebilecektir.

Tahliye davası ücreti ne kadar?

Kiracı tahliye avukat ücreti güncel olarak yukarıda açıklandığı gibidir. Ancak bunun yanında yargılama giderleri de mevcuttur. Tahliye davasında harca esas değer bir yıllık kira bedelidir.

Örnek vermek gerekir ise bir aylık kira bedelinin 8.000 TL olduğu durumda bir yıllık kira bedeli 96.000 TL olacaktır. Bu miktar da harca esas değeri oluşturacaktır. Harç miktarı ise dava açılırken hesaplanacağından bu konuda bir örnek vermek zor olacaktır.

Ev tahliye davasında avukat ücretini kim öder?

Ev tahliye davasında avukatlık ücretini belirlenen tutar üzerinden imzalanmış sözleşme gereğince müvekkil ödeyecektir. Ancak davanın kazanılması durumunda yargılama giderlerini ve karşı vekalet ücretini davayı kaybeden taraf ödeyecektir.

Örnek olarak ev sahibi A tahliye davası açmıştır. Bu durumda Kiracı B tahliye edilmek istenmektedir.  Kiraya veren A davasını kazandığı takdirde, kiracı B yargılama giderlerini ve mahkemece belirlenecek karşı vekalet ücretini ödeyecektir. Burada karşı vekalet ücretine davayı kazanan kiracı tahliye avukatı hak kazanacaktır.

SIK SORULAN SORULAR

Kiracı tahliye davasını kaybederse ne kadar öder?

Kiracı, tahliye davası yargılama giderlerini ve karşı vekalet ücretini ödemekle yükümlü olacaktır. Yargılama giderleri harca esas değer göre belirlenecektir. Karşı vekalet ücreti de Davanın sonuçlandığı zamana göre değişkenlik gösterecektir.

Avukat davayı kaybederse para öder mi?

Davanın kaybedilmesi durumunda karşı tarafın avukatlık ücreti ve yapılan yargılama giderleri kaybeden tarafın üzerinize bırakılacaktır. Burada avukatın para ödemesi söz konusu değildir.

Kiracıya ihtarname ücretini kim öder?

Kiracıya çekilen ihtarnamenin ücreti ihtarnameyi çeken hak sahibi tarafından ödenir. Eğer ihtarname avukat aracılığı ile çekiliyorsa burada avukata ödenecek bir ücrette ortaya çıkabilir.

Ev sahibi kiracı davaları ne kadar sürer?

Bu davanın süresi mahkemenin yoğunluğuna ve dava sonucu istinaf mahkemesine başvuru yapılmasına göre değişecektir. Güncel olarak 2-3 yıl arası bir sürede uyuşmazlık neticelenmektedir.

Çok zam yapan ev sahibi nereye şikayet edilir?

Kiracılara haksız oranda zam yapan ev sahipleri CİMER veya E-Devlet üzerinden ihbar formu doldurarak veyahut 189’u arayarak şikayette bulunabilir.

Ev sahibi evi satacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Evin satılması kiracının evi tahliye etmesini gerektirmez. Ancak yeni malik iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde ihtarname çekerek 6 ay içinde evin tahliyesini isteyebilir.

2023 ev sahibi ne kadar zam yapabilir?

Kira artışına %25 sınırlama getiren geçici madde 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 2024 yılına kadar bir yıl süre ile uzatılmıştır. Buna göre 01.07.2024 tarihine kadar %25 uygulanacaktır.