14 Eki 2022

Sansür Yasası Nedir?

...

“Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. TBMM Komisyonları tarafından kabul edilmesinin ardından Genel Kurul gündemine girmiştir. TBMM Genel Kurulu’nda Kanun kabul edilmiştir. Sansür yasası veya dezenformasyonla mücadele şeklinde adlandırılan Kanun'da öngörülen değişiklikler şu şekildedir:

Halka Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu TCK (217) (Sansür Yasası)

Bu düzenleme ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na “Halka Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” başlığı ile 217/A maddesi eklenmektedir.

İlgili hüküm şu şekildedir:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

Bu hüküm ile öngörülen suçun oluşumu için 4 şartın oluşması aranmaktadır:

  1. Sırf halk arasında endişe, panik ve korku yaratmak amacı güdülmesi
  2. İç ve dış güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık ile ilgili bir bilgi olması
  3. Gerçeğe aykırı bilgi olması
  4. Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayılması

Bu suç özel kastla işlenebilen bir suçtur.

Erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararlarına itiraz

33. madde ile mahkeme kararı sonucu alınan Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından içeriğin çıkartılması ve erişimin engellenmesi kararına karşı itiraz edilmesi mümkündür.

Yurtdışı İçerik Sağlayıcıları İçin Şube Zorunluluğu

  • Yurtdışı kaynaklı sosyal ağ saplayıcıları tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirilen gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de oturması zorunluluğu getirilmektedir.
  • İnternet içeriğine günlük erişimin 10 milyondan fazla olması halinde gerçek veya tüzel kişi temsilci, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla tam sorumlu olmaktadır.
  • Temsilcinin tüzel kişi olması halinde sosyal ağ sağlayıcıları tarafından sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube açılması zorunlu olmaktadır.

Reklam Yasağı Değişikliği

İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları yerine getirilmediği takdirde sosyal ağ sağlayıcılarına altı aya kadar reklam verilmesi yasaklanmaktadır. Bu reklam yasağı kararı Resmî Gazete ile yayımlanmaktadır.

İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine dek sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği %50 daraltılmaktadır.

30 gün içerisinde sosyal ağ sağlayıcı içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararını yerine getirmez ise bant genişliği %90 daraltılmaktadır.

Reklam yasağı kararına aykırı davranan gerçek ve tüzel kişilere 10.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar idari para cezası verilmektedir. Sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrendiği takdirde gecikmesinde sakınca bulunuyor ise bu içerik ve içeriğin sahibine ilişkin bilgiler yetkili kolluk birimiyle paylaşılmaktadır.

MİT mensuplarına ilişkin bilgiler

32. madde ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesine eklenen hüküm ile MİT mensupları ve ailelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı internet içerikleri Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından çıkartılabilmektedir.