Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Yasal Uyarı

21. yüzyıl teknolojinin ilerlemesiyle telefon ve internetten foreks, sanal bahis, bitcoin gibi konularda dolandırıcılık suçu yaygındır. Dolandırılan mağdurun 6 ay içerisinde suç duyurusunda bulunması gerekir. Ayrıca kişi dolandırıldığı parayı geri almak için alacağın tahsili işlemlerini başlatmalıdır.

Dolandırıldım Suç Duyurusunda Bulunabilir Miyim?

Dolandırılan kişi savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Dolandırıcılık suçu mağduru, fiil ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusunda bulunma hakkını kullanmazsa, dolandırıcılığın basit halinde failler aleyhine cezai işlem yapılmaz.

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim?

 • Kural olarak, bir suça ilişkin şikayet etmek isteyenler Cumhuriyet Başsavcılığına veya karakola başvurur.
 • Valilik, kaymakamlık ve mahkemeye şikâyet de mümkündür. Bunlar şikayeti Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.
 • Yurt dışındaki suçlarla ilgili şikayet, Türkiye’nin elçilik veya konsolosluklarına yapılır.
 • Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlenen suçlar ilgili kurum ve kuruluşa şikayet edilir. Şikayet, kurum tarafından gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirir.

Dolandırıldım Paramı Geri Alabilir Miyim?

Dolandırılan kişiler paralarını geri alabilirler. Parayı geri alma yöntemleri suçun mağduru ve somut olayın özelliklerine göre değişir. Zarar, farklı şekillerde giderilebilir. 

Dolandırıldım paramı nasıl alırım?

Dolandırıcılara para kaptıran kişinin önce suç duyurusunda bulunması, bu şekilde dolandırıldığını ispatlaması gerekir. Ayrıca dolandırıcılara karşı alacak davası veya icra takibi başlatmak gereklidir. Bu şekilde dolandırıcıdan para geri alınabilir.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak için parayı iade etme

Dolandırıcılık suçunda fail, mağdurun zararını giderdiği takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanır. Dolayısıyla, failin etkin pişmanlık hükümlerine başvurması da mağdurun zararının giderimini sağlar.

Mağdurun zararı;

 • Soruşturma aşamasında giderilir ise 2/3 oranında
 • Kovuşturma aşamasında ancak hüküm verilmeden önce giderilir ise ½ oranında

failin cezasında indirim yapılır.

EFT İle Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Müvekkillerimizden gelen soruların başında dolandırıldım havale iptali nasıl yaparım gelir.

Fail EFT alarak banka aracılığıyla suçu işlemiştir. Suç, banka aracılığıyla gerçekleştiği takdirde mağdur derhal bankayla iletişime geçmelidir. Banka durumdan haberdar edilerek söz konusu ödemeye bloke konması talep edilir. 

Eğer suçun gerçekleşmesinde bankanın güvenlik açığı, banka personelinin sorumsuzluğu gibi faktörler etkili olmuş ise bankaya karşı tazminat davası açılması mümkündür.

Dolandırıldım Hangi Avukat İle Çalışmalıyım?

Günümüzde çok yaygın olduğu haliyle internetten dolandırıcılık suçu “bilişim suçları” niteliği taşımaktadır. Bilişim suçları spesifik bir alanda yer alır. Bilişim suçları, niteliği itibariyle ceza hukukunun birçok alanından farklı özellikler barındırır.

Zira bilişim suçları hem güncel hem de disiplinler arası bir alandır. Dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmak için teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, öğretinin incelenmesi ve içtihatların iyi muhakeme edilmesi gerekir.

Dolandırıldım avukat yardımı almak istiyorum diyen mağdurların haklarının profesyonel olarak gözetilmesi için hem bilişim hukukunda hem ceza hukukunda uzman olan bir avukat yardımıyla korunması önemlidir.

Bahis Oynarken Dolandırıldım Ne Yapmam Lazım?

Yasadışı bahis siteleri üzerinden yapılan internet dolandırıcılığı “bahis dolandırıcılığı” olarak adlandırılır.

Mağdurun kaybettiği parayı geri alması için başvurulacak hukuki yöntem, bahis şirketine yapılan ödeme için izlenen yola göre değişir.

Bahis sitesinde dolandırıldım ne yapmalıyım?

Bu sorunun cevabı ikiye ayrılır:

Bahis Sitesine Kredi Kartıyla Ödeme

Bahis sitesine kredi kartıyla ödeme yapılması halinde “chargeback (ters ibraz)” prosedürü uygulanır. Chargeback, kredi kartı sahibinin uluslararası chargeback kurallarına aykırılık halinde işlemi yapan kişiye tanınmış itiraz hakkıdır. Kredi kartı hamili, onayı dışında gerçekleşen işlemlere chargeback prosedürüne başvurur.

Chargeback prosedürü sırasıyla şu şekildedir:

 1. Mağdur, kendi bankasına itirazını iletir. Mağdur beyanını “harcama itiraz dilekçesi” ile iletir. Dilekçede, harcama koduna yer verilir.
 2. Mağdurun bankası, itirazı iş yeri bankasına yönlendirir.
 3. İş yeri bankası, itirazı ilgili iş yerine sunar ve işlem ile ilgili belgeleri talep eder.
 4. İş yeri, ilgili belgeleri bankaya iletir.İş yeri, harcama koduna uygun bilgi ve belgeleri toplar ve kart sahibi bankaya iletir.
 5. İş yerine tanınan sürede yeterli belge iletilmediyse itiraz edilen tutar iş yeri hesabından çekilir ve kart sahibi bankaya iade edilir.
 6. İletilen belgeler yeterli görülür ise itiraz reddedilir.
 7. Elde edilen bilgi ve belgelerin kart sahibi banka tarafından yetersiz bulunması halinde mağdur itiraz sürecini devam ettirebilir. Bu durumda itiraz, iş yeri bankasına iletilir.

Chargeback başvurusu ürün temini itirazlarında teslim tarihinden, iade ya da iptal belgesi bulunduğunda belge tarihinden, diğer itiraz türlerinde işlemin karttaki tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde yapılmalıdır. Bu itiraz süresi hak düşürücü niteliktedir.

Bahis Sitesine Havale/EFT İle Ödeme

Mağdur tarafından yapılan ödeme havale ya da EFT ile gerçekleştirildiği takdirde chargeback yöntemine başvurulamaz. Zira, chargeback başvurusu yalnızca kredi kartları için geliştirilmiştir.

Dolayısıyla havale ya da EFT ile yapılan ödemelerin iadesi İcra İflas Kanunu uyarınca başlatılan icra takibi ile mümkün olur.

Forex Oynarken Dolandırıldım Ne Yapmam Lazım?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmeyen forex firmaları yasadışı niteliktedir. Yasadışı forex firmaları kişileri kandırarak kendi sistemlerine yatırım yapmaları için ikna eder. Bu suretle haksız kazanç elde edilmesine “forex dolandırıcılığı” denir.

Forex yatırımcıları, dolandırıcılık mağduru olmamak için 2 hususa dikkat etmelidir:

 • Kural olarak, Forex üzerinden yatırım yapan kişilere Takasbank hesabı açılır.  Yatırımcı, e-devlet üzerinden kaldıraçlı sistem sorgusu yaptığında Takasbank hesabı bulunmuyorsa gerçek bir Forex yatırımı yapmadığı anlaşılır.
 • Lisanslı yatırım kuruluşları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanır. Dolayısıyla yatırım yapılmak istenen firma bu listeden kontrol edilmelidir.

Forex dolandırıldım ne yapmalıyım?

Forex sisteminde dolandırılan ve para kaybeden kişiler birtakım yasal süreçler işletebilir. Hak kaybının yaşanmaması için somut olayın niteliğine uygun düşen bir yol seçilmelidir.

Şikayet

Forex firması tarafından kişiden haksız kazanç elde edilmesi TCK m. 158 hükmü uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Suçun mağduru savcılığa şikayette bulunmalıdır.

Savcılık tarafından şikâyetin dikkate alınması ve iddianameye esas oluşturması için dilekçede şu hususlar yer almalıdır:

 • Yatırım danışmanları
 • Firma ve yöneticileri
 • Banka hesapları
 • Banka dekontları
 • Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları
 • Takasbank kayıtları
 • Whatsapp yazışmaları

İcra Takibi

Kendisine parasının değerleneceği vaat edilen kişinin sisteme yatırdığı para kendisine iade edilmezse İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca icra takibi başlatılabilir.

Başlatılan takipte ihtiyati haciz talep edilmek suretiyle firmanın malvarlıklarını elden çıkarması önlenir.      

TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetine Başvuru

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı bulunan forex firmaları yasaldır. Yasal Forex firmaları Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altında olduğundan bunlara karşı izlenecek en etkili yol hakem heyetine başvurmaktır.

Bu yol 3 aşamadan oluşur:

 • Aracı kuruma şikâyet başvurusu iletilmeli.
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne şikâyet başvurusu yapılmalı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmalı.

Bitcoin Yatırımı Yaparken Dolandırıldım Nereye Başvurabilirim?

Kripto para piyasasında çeşitli şekillerde dolandırıcılık yapılmakta ve yatırımcılardan haksız kazançlar elde edilmektedir. En yaygın dolandırıcılık türleri şunlardır:

 • Teknik destek kullanılmasıyla dolandırıcılık
 • Kimlik bilgilerini ele geçirecek e-postalar ile dolandırıcılık
 • Sahte web siteleriyle dolandırıcılık
 • Kripto para arzıyla dolandırıcılık
 • Bitcoin yatırım hizmetiyle dolandırıcılık
 • Ortak ağda siber saldırılarla dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu TCK 282

Kripto paralara ilişkin ilk olarak TCK m. 282 hükmünde düzenlenen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu” meydana gelir.

Suç 3 aşamadan oluşur.

 • İlk aşamada para, finansal sisteme yerleştirilir.
 • İkinci aşama ayrıştırma aşamasıdır ve paranın yasal olmayan kaynağından uzaklaştırılması yer alır.
 • Son aşama olan bütünleştirme aşamasında aklanan paraya yasal bir kaynak görüntüsü verilir.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu TCK 244

Kripto paraların muhafaza edildiği dijital cüzdanların hacklenmesi halinde TCK m.244 hükmünde düzenlenen “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu” oluşur.

Sahte e-posta ve mesajlar ya da fidye yazılımlarla kripto paraları ele geçirmek amacıyla veya kripto paralar kullanılarak işlenen bilişim suçlarında, TCK m. 245/A hükmünde düzenlenen cihaz veya programlara ilişkin hüküm uygulama alanı bulur.

Söz konusu suçların mağduru, savcılığa şikâyette bulunmak suretiyle yargılama sürecinin başlamasını sağlar.

Dolandırıcılık Suçu Nitelikli Halleri

Dolandırıcılık;

 • TCK m. 157 basit dolandırıcılık suçu
 • TCK m. 158 daha ağır cezayı gerektiren dolandırıcılık suçu
 • TCK m. 159 daha az cezayı gerektiren dolandırıcılık suçu

olarak ayrılır.   

Basit dolandırıcılık suçu ve daha az cezayı gerektiren dolandırıcılık suçu için şikayet bir muhakeme şartıdır. Bu suçların soruşturma ve kovuşturma konusu yapılması şikayet şartının gerçekleşmesine bağlıdır.

Mağdur tarafından şikayet yapılmaz ya da yapılan şikâyet geri çekilir ise söz konusu suçlar bakımından yargılama başlamaz. 

Nitelikli dolandırıcılık suçu, re’ sen dikkate alınan bir suçtur ve şikayete tabi değildir. Mağdur, şikayet beyanında bulunmasa dahi suçun işlendiği haberini alan yargı mercileri soruşturma başlatır.

Kanuni gerekçelerden yoksun bir şikayet savcılık tarafından dikkate alınmaz ve “soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar” ile sonuçlanabilir.

CMK m. 158/6 hükmünde düzenlenen soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar;

 • İhbar veya şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması ya da
 • İhbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması

halinde verilir. Dolayısıyla dolandırıcılık suç duyurusu hukuka uygun deliller, somut nedenler ve kanuni gerekçeler ile desteklenmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Instagramdan Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp vb. sosyal medya uygulamaları üzerinden failin mağduru kandırarak kendisine haksız kazanç elde etmesi TCK m. 158 hükmü uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçudur.

Suçun mağduru, zararının giderimi için derhal savcılığa şikayette bulunmalıdır.

İnternetten Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

TCK m. 158/1-f hükmünde “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” şeklinde dolandırıcılık suçunun nitelikli hali düzenlenir.

“Sanık, bir internet sitesi üzerinden araç satışı için ilan vermiş, mağdurun alıcı olarak araması üzerine önce kapora bedeli adı altında bir miktar parayı hesabına yatırtmış, daha sonra eşinin hastanede olması nedeniyle acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek mağdurdan tekrar para almış ancak daha sonra ortadan kaybolmuştur. Sanığın eylemi bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu teşkil etmektedir.” (Yargıtay 15. CD, 2012/31436K.)

İnternet dolandırıcılığı mağdurları derhal ödeme yapılan banka ile iletişime geçmeli ve söz konusu işleme bloke talebinde bulunmalıdır.

Ardından suçun işlendiği yerde bulunan savcılık ya da kolluk makamlarını durumdan haberdar etmeli ve şikayette bulunmalıdır.

Anonim ve fake hesaplar aracılığıyla gerçekleşen internet dolandırıcılığında failin kimliğini tespit etmek için IP bilgilerine erişilmesi gerekir. Bunun tespiti için gönderi ya da mesajlaşmanın gerçekleştiği tarih ve saatin net olarak bilinmesi önem arz eder.

İnternetten Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim?

İnternet dolandırıcılığı mağdurları, malvarlıklarına yönelen suçu CMK m. 158 hükmü uyarınca savcılık ya da kolluk kuvvetlerine şikâyet etmelidir. Ancak doğrudan savcılığa bulunulan şikayetlerde süreç daha hızlı ilerlemektedir.

Söz konusu suç, şikayete bağlı olmadığından bildirimde bulunmak için herhangi bir süre şartı aranmaz.

Şikayet, mağdur tarafından doğrudan yapılabileceği gibi bir avukat yardımından yararlanılarak da yapılabilir.

Söz konusu suçlar bakımından Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Bilişim Suçları Bürosu görevlidir.

Dolandırıldım Elimde Belge Yok Ne Yapmalıyım?

Dolandırıcılık suçu serbest hareketli bir suç olduğundan çok farklı şekilde işlenmesi mümkündür. Dolayısıyla her somut olay özelinde delil niteliğini haiz bulunan birçok faktör bulunur.

Whatsapp yazışmaları, telefon görüşmeleri, banka dekontları, mesajlaşmalara ilişkin ekran görüntüleri, tanık beyanları, sosyal medya gönderileri gibi birçok somut vakıa delil olarak kullanılabilir.

Söz konusu suç bakımından yapılan soruşturma aşamasında savcılık ve kolluk kuvvetleri re’ sen araştırma yapacak ve iddiaları delillendirecektir.

Dolandırıldım Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına

Şikayet Eden: A.B. (T.C. Kimlik No: ………)

Vekil: Avukat Pınar Denktaş

Şüpheli: B.B. (T.C. Kimlik No: ………..)

Suç: Nitelikli dolandırıcılık suçu.

Suç Tarihi: 2022

Açıklamalar:

2022 tarihinde şüpheli hileli hareketleri ile müvekkilimin iradesini sakatlayarak kandırmış ve TR3390384904020 IBAN No’lu hesaba havale yoluyla para yatırmasını sağlamış olduğundan TCK m. 158 uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçu gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle işbu şikayet dilekçesini sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle şüpheli hakkında kamu davası açılmasını bilvekale talep ederiz.

Müşteki Vekili

Avukat Pınar Denktaş