Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Doğum ile kazanılan vatandaşlığın yanında diğer birtakım Türk vatandaşlığı kazanma yolları öngörülmüştür. Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre; Türk vatandaşlığı,

 • Doğumla,
 • Doğum yeri esasına göre,
 • Sonradan,
 • Evlat edinme yoluyla,
 • Seçme hakkı ile,
 • İstisnai olarak,
 • Göçmen olarak,
 • Oturum şartı aranmaksızın,
 • İkamet şartına bağlı olarak,
 • Evlenme yoluyla

alınabilir.

Türkiye Vatandaşlık Şartları

TVK m. 11 hükmünde “sonradan Türk vatandaşlığı kazanma” düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bir yabancının şu şartları taşıması gerekir:

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalı.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl Türkiye’de ikamet etmeli.
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları işe teyit etmeli.
 • Genel sağlık şartlarını sağlamalı.
 • İyi ahlak sahibi olmalı.
 • Yeteri kadar Türkçe konuşmalı.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimine yetecek düzeyde gelir veya mesleğe sahip olmalı.
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali olmamalı.

YUKK m. 31/1-b’de kısa dönem ikamet izni halleri arasında “Türkiye’de taşınmaz malı bulunma” sayılmıştır. Bu yolu kullanmak isteyen yabancı gerçek kişi öncelikle kısa dönem ikamet iznine başvurmalı ve en az 5 yıl boyunca kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet etmelidir. İkamet şartını yerine getirdikten sonra Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir. Kişi vatandaşlık kazandığı takdirde eşi ve ergin olmayan çocuğu da vatandaşlık kazanmaktadır.

Türk Vatandaşlığı İçin Taşınmaz Almak

Taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığı kazanılması için genel olarak 2 şart aranmaktadır:

 • Taşınmaz Değerleme Raporu: 22.04.2022 tarihinden sonra yapılacak kısa dönem ikamet izni başvurularının kabul edilmesi için taşınmazlar bakımından asgari değer öngörülmüştür. İstanbul’un dahil olduğu toplam 30 büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan taşınmazlar en az 75.000 USD değerinde olmalıdır. Diğer şehirlerde bulunan taşınmazlar için değer en az 50.000 USD olarak belirlenir.
 • Kapalı Bölgede Olmamalı: Satın alınacak taşınmazın bulunduğu bölge önem arz etmektedir.

Taşınmaz Satın Alarak Vatandaşlık Kazanma İçin Gerekli Belgeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca başvuru esnasında yabancı gerçek kişiye eksik belgeler bildirilir. Ek bilgi ve belgelerin 30 gün içinde tamamlanması gerekir. Aksi takdirde başvuru iptal edilir.

 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport, uzatma sayfası, vize veya e-vize
 • İşlem görülen tüm sayfalar
 • Eski ikamet izni fotokopisi (varsa)
 • Sigorta
 • Noter onaylı kira kontratı (yeni formatta)
 • Taahhütname
 • Taahhütname veren yabancının yerleşim yeri (barkodlu)
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Turizm formları (Türkçe doldurulmalı)
 • Pasaport aslı
 • Tapu Evrakları
 • Tapu fotokopisi
 • Numarataj belgesi
 • Akrabalık ilişkisini gösteren belge (Konsolosluk ve kaymakamlık onaylı)
 • Taşınmaz değerleme raporu

Vatandaşlık Kazanma Süreci Ne Kadar Sürer?

Taşınmaz mal satın alarak kısa dönem ikamet iznine başvuru süreci ortalama 3 hafta sürer. Başvuru sürecinin akabinde yabancı gerçek kişinin oturma iznine sahip olduğunu gösterir bir kart basılmaktadır. Bu işlem yaklaşık 3 ay sürer.

Vatandaşlık Başvuru Sorgulama

Başvuru dosyasının teslim edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde e-ikamet.goc.gov.tr adresinden başvurunun sorgulanması mümkündür.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TVK m. 12 hükmünde öngörülen “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” arasında yatırım yolu ile vatandaşlık kazanılması sayılmaktadır. Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılmasında özel durumlardan bir tanesi de gayrimenkul edinimi ile vatandaşlık kazanılmasıdır.

TVK m. 12/1-b hükmünün atıf yaptığı YUKK m. 31(j) hükmünde yatırım yoluyla kısa dönem ikamet izni alınarak Türk vatandaşlığı kazanılması kabul edilmiştir.

YUKK m. 31(j) esas olarak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasını düzenlemektedir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasının, taşınmaz satın alarak kazanılan vatandaşlıktan en önemli farkı ikamet şartının aranmamasıdır.

250.000 Dolar Vatandaşlık Şartları

Yatırımın değeri, 13 Mayıs 2022 tarihinde kabul edilen 5554 Karar sayılı değişiklik ile 13 Haziran 2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurular bakımından geçerli olmak üzere 250.000 USD’den 400.000 USD’ye çıkartılmıştır. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin en az 400.000 Amerikan Doları değerinde yatırım yapması gerekir. 

 • 400.000 Dolar değerinde yatırım yapmalı.
 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalı.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl Türkiye’de ikamet etmeli.
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları işe teyit etmeli.
 • Genel sağlık şartlarını sağlamalı.
 • İyi ahlak sahibi olmalı.
 • Yeteri kadar Türkçe konuşmalı.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimine yetecek düzeyde gelir veya mesleğe sahip olmalı.
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali olmamalı.