Adli Tatil Ne Zaman?

20 Temmuz - 31 Ağustos arası adli tatil tarihleri HMK ile belirlenmiştir. Adli tatilde kural olarak hukuki süreler durur ve duruşmalar bu dönemde görülmez. Acele işler istisnadır. Adli tatilin bittiği tarih, hukukta sürelerin ne zaman başlayacağı ve biteceği bakımından önemlidir. 1 Eylül'de adli yıl başlar. 2024'te 1 Eylül Pazar gününe düştüğü için adli tatil 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacaktır.

Adli Tatil

6100 sayılı HMK'nın 102. maddesi ile düzenlenen adli tatil, mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemidir. 2024 adli tatil dönemi 20 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2024 tarihinde bitecektir. Bu 1,5 aylık sürede sadece acele işler görülür. 1 Eylül 2024 yeni adli yılın başlayacaktır.

Babalık izni

2023 Adli Tatil Ne Zaman?

2023 yılında adli tatil 20 Temmuz 2023 tarihi Perşembe günü başlayıp 31 Ağustos 2023 tarihi Perşembe günü bitecektir. Buna göre 20 Temmuz ile 31 Ağustos arası 2023 yılında adliyeler tatil olacaktır.

2024 Adli Tatil Ne Zaman?

2024 yılında adli tatil 20 Temmuz 2024 tarihi Cumartesi günü başlayıp 31 Ağustos 2023 tarihi Cumartesi günü bitecektir. Buna göre 20 Temmuz ile 31 Ağustos arası 2024 yılında adliyeler tatil olacaktır.

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor?

Adli tatil Kanun uyarınca 20 Temmuz tarihinde başlar. Yani 19 Temmuz günü adli yılın son günü olup 20 Temmuz adli tatilin ilk günüdür.

Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor?

Adli tatil 2024 yılı için 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecektir. Yani 31 Ağustos 2024 günü adli tatil bitmiş olacaktır. Adli tatilin bitmesi ile hukuki sürelerdeki ve adli işlerdeki adli tatil hükümleri uygulaması sona erer. Buna göre süreler yeniden işlemeye başlayacaktır. 

Adli Tatilde Süreler

Adli tatilde tabi tüm dava ve işler bakımından süreler durur. HMK 104’e göre talebe gerek olmaksızın tüm süreler adli tatilin bittiği günden (31 Ağustos 2024) itibaren 1 hafta uzatılmış olur. Yani süreler 7 Eylül 2024’e kadar duracak, 8 Eylül tarihinde tekrar işlemeye başlayacaktır. 8 Eylül hafta sonuna denk geldiği için başlangıç 9 Eylül'de olacaktır.

Adli Tatil Sonrası Süreler Ne Kadar Uzar?

Adli tatil bittikten sonra süreler 1 hafta daha uzamış olur. Dolayısıyla adli tatilin bitiminde 7 Eylül’e kadar süreler uzar ve 8 Eylül’de tekrar süreler işlemeye başlar.

Adli Tatilde Görülen Davalar

Adliyelerin tatil olduğu dönemde ancak adli tatile tabi olmayan davalar görülebilir. Bunlar HMK 103. maddesi ile sayılmıştır:

 • İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti
 • Nafaka
 • Soybağı
 • Velayet
 • Vesayet
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi
 • İş davaları
 • Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler
 • İflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri
 • Keşif
 • Tahkim
 • Çekişmesiz yargı işleri
 • İvedi işler

Adli Tatilde Boşanma Davası Görülür Mü?

Boşanma davaları adli tatile tabi işlerdendir. Ancak tarafların talebi olması halinde anlaşmalı boşanma davalarının adli tatilde görülmesinde sakınca yoktur. Anlaşmalı boşanma duruşması adli tatilde yapılabilir ve boşanma kesinleşebilir.

Adli Tatilde Görülen İşler

HMK 103(3) maddesi ile adli tatilde aşağıdaki işlerin yapılabileceği düzenlenmiştir:

 • Dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ve cevap dilekçeleri tebliğ edilebilir
 • Dava dosyasının yenilenmesi talebi yapılabilir
 • Her türlü ilam verilebilir
 • Her türlü dilekçe alınabilir
 • Her türlü tebligat yapılabilir
 • Dosya başka bir mahkemeye gönderilebilir

Bu kurallar hem ilk derece mahkemeleri, hem de istinaf mahkemesi ve Yargıtay için geçerli olur. Dolayısıyla istinaf süresi de adli tatilde duracaktır. Savcılıklar ise adli tatile tabi olmayıp çalışmaya devam ederler.

Adli Tatil Süresi

Her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta biten adli tatil yaklaşık bir buçuk ay sürer. Adli tatil tam olarak 41 güne tekabül eder. Adli tatilde süreler kesilir ve ancak bir buçuk ay sonra devam eder. Bu dönemde Kanun’da belirtilenler hariç mahkemeler olmaz, duruşmalar görülmez ve işler yapılmaz. CMK da adli tatile tabi olmaz.