Boşanma Davasında Adli Tatil

İÇİNDEKİLER

 1. Adli Tatil Nedir?
 2. Adli Tatil Ne Zaman? Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor?
 3. Boşanmada Adli Tatil Ne Zaman?
 4. Boşanma Davasında Adli Tatilde Süreler İşler Mi?
 5. Boşanma davası adli tatilde görülür mü?
 6. Adli tatilde görülen davalar
 7. Adli Tatilde Boşanma Kararı Kesinleşir Mi?
 8. Anlaşmalı boşanma adli tatilde kesinleşir mi?
 9. Adli Tatilde Boşanma Davası veya Herhangi Bir Dava Açma Yasağı Var Mı?
 10. Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma

Adli Tatil Nedir?

Adli Tatil Nedir?

Adli tatil, adliyelerin tatile girmesi ve kanunlarda belirtilen işler haricinde sürelerin durması, işlerin görülmemesi demektir.

Adli Tatil Ne Zaman? Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor?

Adli tatil 20 Temmuz’da başlar ve 31 Ağustos’ta sona erer; adli yıl başlangıcı 1 Eylül olarak kabul edilir. Adli tatile tabi olan işlerde sürelerin bitimi adli tatil dönemine düşüyorsa, süreler adli tatilin bittiği günden itibaren 1 hafta uzatılmış sayılır. Örneğin, bir cevap dilekçesinin sunulması için son gün 20 Temmuz’a düşüyorsa, söz konusu cevap dilekçesinin dosyasına sunulması için son gün 7 Eylül olacaktır.

Kanun sürenin bitiminin adli tatil dönemine düşmesini düzenler. Adli tatilde başlayıp adli tatilin bitiminden sonraki bir tarihte dolacak olan bir sürenin adli tatil sebebi ile uzaması söz konusu değildir. Örneğin, 17 Ağustos’ta yapılan bir tebligat ile ilgili yapılacak iş ve işlemler için 15 günlük bir süre öngörülüyor ise, sürenin bittiği tarih olan 1 Eylül son gündür; adli tatilin bittiği gün hesaba katılarak bir haftalık süre eklenmez. Bu örnekte, 2 Eylül’de yapılan iş süresinde yapılmamış sayılacaktır.

Boşanmada Adli Tatil Ne Zaman?

Boşanma davalarında adli tatil diğer adli tatile tabi tüm işler gibi 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasındadır. Boşanmada adli tatilin bitimi ile birlikte süreler 7 Eylül’e kadar uzar. Ancak boşanma ile ilgili bazı işler adli tatile tabi değildir.

Boşanma Davasında Adli Tatilde Süreler İşler Mi?

Boşanma davalarında bazı işlerde süreler adli tatil döneminde durmaz; cevap süreleri, istinaf süreleri, temyiz süreleri durur. Söz konusu işler haricindeki iş ve takipler adli tatile tabidir.

Boşanma davası adli tatilde görülür mü?

Genel anlamda boşanma davası adli tatilde görülmez; ancak bazı iş ve süreler boşanma davası kapsamında adli tatile tabi olmaz.

Adli tatilde görülen davalar

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar
 • Nafaka davaları
 • Velayet davaları
 • Soybağı davaları
 • Çocuk kaçırma davaları
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları
 • Keşifler
 • Çekişmesiz yargı işleri
 • İvedi işler

Boşanma davalarına ilişkin aşağıdaki işler adli tatil döneminde yapılabilir:

 • Dava Açmak
 • Karşı dava açmak
 • İstinaf başvurusu yapmak
 • Temyiz başvurusu yapmak
 • Cevap dilekçesi sunmak
 • Dosya yenileme işlemi yapmak
 • İlam verilmesi
 • Tebligat işlemleri
 • Dosyanın başka mahkemeye gönderilmesi
 • Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesi
 • Dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi

Adli Tatilde Boşanma Kararı Kesinleşir Mi?

Adli tatilde boşanma davasının kesinleşmesi, gerekçeli kararın taraflara hangi tarihte tebliğ edildiğine bağlıdır. Eğer gerekçeli kararın tebliği yapılmış ise ve istinafa başvuru süresi adli tatil içerisinde bir gün ise, söz konusu başvurunun süresi 7 Eylül’e kadar uzamış sayılır. Bu halde boşanma kararı 7 Eylül’den sonra kesinleşecektir; 8 Eylül itibarıyla karar kesinleşmiş olur. Ancak istinaf başvuru süresi adli tatile denk gelmiyorsa, örneğin, tebligat 20 Ağustos’ta yapılmış ise, boşanma kararına karşı istinaf başvurusu için 2 haftalık süre öngörüldüğünden ve dolayısıyla istinaf süresi adli tatil dışında bir zamanda dolacağından, 3 Eylül’de istinaf süresi dolacak, istinaf başvurusu yapılmamış ise karar buna göre kesinleşecektir.

Anlaşmalı boşanma adli tatilde kesinleşir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında da kesinleşme ve süreler bakımından çekişmeli boşanma davasına uygulanan kurallar geçerlidir.

Adli Tatilde Boşanma Davası veya Herhangi Bir Dava Açma Yasağı Var Mı?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 103’üncü maddesine göre adli tatilde boşanma davası veya herhangi bir dava açılabilir.

Boşanma davası açmak adli tatilde mümkün mü?

Adli tatil boyunca boşanma davası açmak mümkündür. Boşanma davası açma işlemleri adli tatilde durmaz. Ancak her yıl 20 Temmuz – 31 Ağustos arası olan adli tatilde süreler işlemez ve duruşmalar görülmez. Anlaşmalı boşanma duruşmaları istisnadır; adli tatilde görülmesi mümkündür.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülür mü?

Anlaşmalı boşanma davasının adli tatilde görülmesi mümkündür. Bunun için tarafların adli tatilde anlaşmalı boşanma davasının görülmesi için talepte bulunması gerekir.

Kaynak: 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu