Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Tek celsede boşanma ilk duruşmada hâkimin karar vermesi ve davanın sonuçlanması anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda yer almamakla beraber tek celsede boşanma sebepleri genellikle uygulamada anlaşmalı boşanma davaları için kullanılan bir tabirdir. Çekişmeli boşanma davalarında tek celsede davanın sonuçlanması istisnai durumlarda mümkün olabilmektedir.

tek celsede boşanma sebepleri

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Tek celsede boşanma boşanma sebepleri ihtilaflı değilse ya da hayata kast, onursuz yaşam sürme, terk, pek kötü muamele gibi özel sebepli boşanmalarda iddiaları somutlaştıran güçlü delillerin mahkemeye sunulması halinde söz konusu olur. Mahkemece inceleme yapılması gerekmezse tek celsede boşanmak mümkün olur.

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Türk hukukunda anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası için farklı yargılama prosedürleri söz konusudur. Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi şeklinde incelemede belirtilmelidir ki çekişmeli boşanma davasında taraflar aralarındaki ihtilaflı konuları açığa çıkarmak için öngörülmüş olan prosedür yerine getirilmeden, deliller incelenmeden ve tanıklar dinlenmeden boşanma kararı verilmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak eğer taraflar arasında çekişmeli olan hususlar tek celsede dinlenecek tanıklar ile ispatlanabilir durumda ise ve mahkemece araştırılacak başka husus kalmadığı kanaati oluşmuşsa, hakim kararını hemen verebilmektedir. Bu durum genellikle taraflar arasında mal rejimi, velayet gibi çekişmelerin olmadığı çekişmeli davalarda mümkündür.

Diğer yandan nikah tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra açılabilecek anlaşmalı boşanma davasının genellikle tek celsede neticelenmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasının tek celsede bitmesi için mahkemenin belirlediği duruşma gününe her iki tarafın da katılması, ıslak imzalı boşanma protokolünün önceden mahkemeye sunulması ve duruşma esnasında tarafların protokolü onayladıklarını beyan etmesi akabinde protokolün mahkemece onaylanması gerekir.

En hızlı boşanma davası nasıl olur?

Adalet Bakanlığı tarafından “Yargıda Hedef Süre” projesi geliştirilerek en hızlı boşanma nasıl olur minvalinde geliştirme yapılmakta; anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlanması için 40 gün, çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması için 300 gün olacak şekilde ortalama süreler öngörülmektedir.  

Uygulamada anlaşmalı boşanma davaları en az 1 ay, çekişmeli boşanma davaları 1.5 sene sürmektedir. Ancak çoğu zaman boşanma avukatı tarafından takip edilmeyen anlaşmalı boşanma davaları 3 aya kadar, çekişmeli boşanma davaları ise 2-3 seneye kadar uzayabilir. İyi bir boşanma avukatı ile yürütülen anlaşmalı boşanma davası 10 gün, çekişmeli boşanma davası 10 ay kadar az bir sürede neticelenebilir. 

Dava dosyasının erken neticelenmesi bir avukatın üstlendiği en önemli rollerden biridir. Nitekim boşanma davasının şahısların kendileri tarafından açılması ile avukat tarafından açılması ve takip edilmesi arasındaki en önemli farklardan biri boşanma avukatının boşanma davasını hızlı bitirebilmesidir. 

Bu çerçevede boşanma avukatı davaya konu olaylarda hangi davranışların vurgulanması gerektiğini ve hangilerinin Mahkeme nezdinde önem arz ettiğini özenle belirlemeli, boşanma davasının neticesine doğrudan etki edecek hususlar üzerinde durmalı, boşanma davasında hakimin kararına etki etmeyecek meselelerledavayı sürüncemede bırakmamalıdır. Avukatın boşanma tespiti hassas davranması ve üzerinde durması gereken tespitlerdir.

Ayrıca, avukat hangi delillerin aile mahkemesi için önemli olabileceğini bilir ve hızlıca delillerin toplanması için gerekenleri derhal yapar. Örneğin bir rapor alınması gerekiyorsa boşanma avukatı bu raporun alınması için usulüne uygun talepte bulunur, raporun alınması için mahkeme karar vermişse bu kararın yazılmasını takip eder, elden takip yetkisi alarak raporun en kısa zamanda yazılmasını sağlayabilir. 

Tanık beyanları mahkemelerde yargılamanın uzaması nedenlerinden bir diğeridir. Bir tanığın tanık listesinde gösterilmesi ile o talebin yerine getirilmesi için mahkemece gönderilen davet mektupları bazı zamanlar tanığa iletilemez ve böylelikle duruşmada hazır olmayan tanığın tekrardan davet edilebilmesi için yeni bir celse belirlenmesine karar verebilir. Her bir duruşma arasındaki sürenin yaklaşık 4 ay olduğu düşünülürse, bir tanığın duruşmaya katılmamış olması davada yaklaşık 4 ay gibi bir süre kaybına yol açar. Boşanma avukatları tanıkların duruşma salonunda hazır bulunmaları için özen gösterir ve tanıkları usul kuralları hakkındabilgilendirir.

Dava dosyalarının uzamasına neden olan diğer neden tebligatların ilgilisine ulaşmamasıdır. Bu noktada iyi bir boşanma avukatı tebligatların mutlaka zamanında tebliğ edilmesi için gayret gösterir. Bu sayede boşanma avukatının tespiti ile eksiklikler derhal giderilir. 

En Kolay Nasıl Boşanılır?

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen taraflar için en kolay boşanma sebepleri arasında anlaşmalı boşanma davası başı çekmektedir.

Anlaşmalı şekilde boşanma için öncelikle HMK m. 114 ile öngörülen dava şartlarını taşıyan bir dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların boşanma iradesi ve boşanmanın ferileri yani nafaka, velayet ve tazminat hususlarında uzlaşılmış sonuçlar hukuka uygun şekilde yer almalıdır. Bu şekilde hazırlanan davanın açılması ardından usul işlemleri tamamlandıktan sonra taraflar en kolay şekilde boşanabilir.

Dinimizde Kadının Boşanma Sebepleri

Dinen boşanma sebepleri İslam Hukuku’nda düzenlenmektedir. İslam Hukuku’nda boşanmaya “talak” denmektedir. İslam Hukuku’nda evliliğin sürme imkanının kalmadığı durumlarda boşanma meşru sayılmaktadır.

İslam Hukuku’nda kadınların boşanma sebepleri ve erkekler için boşanma sebepleri farklı düzenlenmektedir.

İslam Hukuku’nda boşanma hakkı kural olarak kocaya tanınmıştır. Ancak koca, kadına her zaman boşanma hakkı verebilmektedir. Kadın, kocasına bir bedel vermek suretiyle boşanma hakkını elde edebilmektedir. Buna “hul (muhalea)” denir. Ayrıca hakim kararıyla da evliliğin sona ermesi mümkündür. Buna ise “tefrik” denmektedir.

Kadının boşanma hakkına sahip olması için eşler arasında geçimsizlik, itaatsizlik, şiddet, hastalık gibi durumların söz konusu olması aranmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası tek celsede biter mi?

Boşanma davalarının anlaşmalı olanlarının tek celsede bitmesi esastır. Çekişmeli boşanma davasının tek celsede bitmesi çok nadir durumlarda gerçekleştirilebilir. Tek celsede davanın bitmesi için tüm delil ve tanıkların dinlenmesi gerekir.