Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

hangi hallerde boşanma olmaz

Hangi hallerde açılan dava sonunda boşanma olmaz çokça cevabı olan bir sorudur. Boşanma davası nasıl açılır veya boşanma sebepleri nelerdir hususlarından bağımsız olarak hangi hallerde boşanma olmaz?

Eğer boşanma davası şartları yerine gelmemişse, usul eksiklikleri olmuşsa, eşler veya davacı boşanma iradesini değiştirmişse veya eşler boşanma sebeplerini ispat edememişse, boşanma olmaz.

Boşanma olmadığında davanın reddine karar verilir.

Hangi hallerde boşanma olmayacağı ve detayları aşağıda açıklanmıştır.

Hangi hallerde boşanma olmaz?

TMK evliliği korumaya çalıştığı için kanunda öngörülen şartların var olmadığı hallerde boşanma kararı olmaz. Şu hallerde boşanma için gerekli şartların olmadığı kabul edilir:

  • Dava harçlarının ödenmemesi
  • Çekişmeli boşanmada davayı açan tarafın davasından vazgeçmesi
  • Anlaşmalı boşanmada tarafların anlaşmaktan vazgeçmesi
  • Davacı veya avukatının duruşmalara mazeretsiz olarak katılmaması
  • Boşanma için gerekli evrakların dava dosyasına sunulmaması (vekaletname, protokol vb.)
  • Davacının davalı eşin kusurunu kanıtlayamaması
  • Davacının dayandığı boşanma sebeplerini ispat edememesi

Hangi durumlarda hakim boşamaz?

Hakim, boşanmaya karar vermek zorunda değildir. Bazı durumlarda hakim tarafları boşamaz ve boşanma davasını reddeder.

Boşanma davasında hakim karar verirken ilk neye bakar?

Hakim, boşanma davasında karar verirken ilk olarak dava şartlarını ve usul kuralları gözetir. Harçlar, vekaletname, boşanma sebebi vb. davanın şartlarındandır. Davanın nerede açıldığı gibi yetki kuralları usule ilişkindir. Hakim bunlara ilk olarak bakar.

Boşanma davasında hakim neye dikkat eder?

Boşanma davası açılınca hakim önce dava şartları ve usul kurallarına dikkat eder. Bunlar sağlandıktan sonra hakim davanın devamına karar vermişse, tarafların iddia ve taleplerini delilleri nezdinde değerlendirir. Özellikle tarafların iddialarının ne olduğuna ve bu iddiaların delillerinin neler olduğuna dikkat edilir. Zira boşanma kararı bu savlar üzerinden verilecektir.  

Boşanma davasında neler delil olabilir?

Tarafların tüm talep ve iddialarını boşanma davasında delil ile desteklemesi gerekir. Boşanma davasında tanık beyanları, mesajlaşmalar, konuşma ekran görüntüleri, otel kayıtları, banka kayıtları, darp raporu, faturalar, uzman görüşü, Adli Tıp Raporu gibi her türlü delil serbestçe kullanılabilir. Delillerin hukuka uygun olması gerekir. Hukuka aykırı deliller mahkeme kararına dayanak olmaz.  

Hakim boşanma davasını neden reddeder?

Eğer dava şartları veya usuli kurallar eksikse hakim boşanma davasına devam edemez. Ayrıca tarafların iddia ve talepleri delil ile desteklenmemişse, hakim boşama kararı vermez. Bu durumda hakim boşanma davasını reddeder.  

Boşanma davasının reddi halinde ne olur?

Hakimin boşanma davasını reddetmesi halinde boşanma olmaz ve eşler evli olmaya devam eder.

  • Açılan davanın usulden reddedilmesi halinde dava usul eksiklikleri tamamlanarak tekrar açılabilir.
  • Eğer dava esastan reddedilmiş ise, aynı boşanma nedenine dayanarak dava açmak için 3 yıl beklemek gerekir. Başka bir boşanma nedenine dayanarak dava açmak için ise 3 yıl beklemeye gerek olmaz.  
  • Eğer davacı boşanma davasından vazgeçmiş ve feragat etmiş ise, hemen ardından yeni dava açılabilir. Ancak feragat edilen dosyadan önceki boşanma sebeplerine dayanılamaz.