Ölüm İzni Kaç Gün?

6645 sayılı Kanunla 2015 yılında yapılan düzenleme işçilere ölüm izni tanınmıştır.

Belirli derecede yakınlarının ölmesi halinde;

 • İşçilere 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 uyarınca 3 gün,
 • Memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.104/B uyarınca 7 gün ölüm izni tanınmıştır.

Ölüm izni kaç gün başka bir ifadeyle vefat izni kaç gün diye bakıldığında işçiler bakımından 3 gün; memurlar bakımından ise 7 gündür.

Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, hem işçinin hem de memurun bir yakınının vefat etmesi halinde, onun yasını tutması amacıyla, belirli bir süre çalışmaması için verilen izindir.

İşçinin ve memurun iş görme edimini yerine getirmesini engellemeyen ancak dürüstlük kuralı gereği çalışmasının kendisinden beklenemeyeceği durumlarda mazeretli sayılması gerekir. İşçinin ve memurun yakın bir aile üyesinin vefat etmesi hali de buna örnektir. Bu sebeple, 4857 İş Kanunu’nda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda mazeret izni kapsamında işçi ve memurlar ölüm izni düzenlenmiştir.

Kanuni düzenlemelere bakıldığında ölüm izni gerek kamu personelinin gerekse özel sektör çalışanlarının sahip olduğu önemli bir haktır. Ölüm izninin kullanıldığı süre içerisinde çalışanlar tıpkı çalışıyorlarmış gibi ücrete hak kazanırlar.

Yakın Akraba Öldüğünde Kaç Gün İzin Verilir?

Ölüm iznini esasları işçiler bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenirken; memurlar bakımından 657 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. İlgili kanun hükümlerine göre memur ve işçilere verilen ölüm izni süresi farklılık arz etmektedir.

Yakın akrabanın ölümü halinde özel sektörde ölüm izni kaç gün ?

İşçiler (özel sektör) bakımından, işçinin kanunda belirtilen yakın akrabalarının vefat etmesi halinde 3 gün ölüm izni verilir.

Yakın akrabanın ölümü halinde memur ölüm izni kaç gün ?

Memurlar (kamu personeli) bakımından ise memurların kanunda belirtilen yakın arabalarının ölmesi halinde 7 gün izin verilir.

 • Anne ölüm izni kaç gün?
 • Baba ölüm izni kaç gün?
 • Dede ölüm izni kaç gün?
 • Babaanne ölüm izni kaç gün?
 • Anneanne ölüm izni kaç gün?

Yukarıda gibi sorularla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu yakın akrabaların ölümü işçilere 3 gün; memurlara 7 gün ölüm izni hakkı tanınır. Zira, kanunda sayılı akrabalardan olması kaydıyla, vefat eden akrabanın yakınlığına göre ölüm izni süresi değişmemektedir.

Örneğin 2. derece ölüm izni kaç gün diye bakıldığında 2. derece akrabalardan dede, babaanne, anneanne ve kardeşler için izin süresi aynıdır. Bu sebeple, 2. derece ölüm izni kaç gün özel sektör için 3 gün; kamu personeli için 7 gündür.

Hangi Akrabalar Öldüğünde Ölüm İzni Verilir?

İş Kanunu’nda belirtildiği üzere işçinin;

 • Ana veya babasının
 • Eşinin
 • Kardeşinin
 • Çocuğunun vefat etmesi halinde ölüm izni verilir.

Devlet Memurları Kanunu’nda belirtildiği üzere memurun ise;

 • Kendisinin veya eşinin ana veya babasının
 • Eşinin
 • Kardeşinin
 • Çocuğunun ölmesi halinde ölüm izni verilir.

Görüldüğü üzere memurun eşinin ana veya babasının ölmesi halinde memura ölüm izni verilirken aynı durumda işçiye ölüm izni tanınmamaktadır.

Ölüm İzninde Para kesilir Mi?

Ölüm izni ücretli bir izin türü olduğundan işçi veya memurdan maaş ya da ücret kesintisi yapılmaz. Bu sebeple işçi veya memur ölüm izni kullandığı süreçte çalışıyormuş gibi ücret almaya devam eder.

Ölüm Mazeret İzni Ne Zaman Başlar?

Ölüm izni hangi gün başlar diye bakıldığında; işçi veya memurunun yakının vefat ettiği gün itibariyle başlar. Kanunda öngörülen sürenin dolması ile de sona erer.

Ölüm izninin resmi tatil veya hafta sonu gibi tatil günlerine rastlaması halinde izin süresinde herhangi bir uzama olmaz. Çünkü ölüm izni süresi kanunda “iş gün” olarak değil “gün” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla tatil günleri de izin süresinden sayılır.

Cenaze İzni Ne Kadar?

İşçiye bir yakınının ölmesi ardından verilen cenaze izni 3 gün; devlet memurlarına verilen cenaze izni ise 7 gündür.

Dolayısıyla, cenaze izni kaç gün hususu çalışan kişinin işçi veya devlet memuru olmasına bağlı olarak değişmektedir.

Cenaze İzni Sonra Kullanılabilir Mi?

Cenaze izni hakkı işçinin veya memurun yalnızca kanunda sayılan yakınlarının ölmesi ardından kullanılabilir. Cenaze izninin işbu yakınların ölümünden önce kullanılamayacağı gibi daha sonra kullanılması veya ertelenmesi de söz konusu olmaz.

Sık Sorulan Sorular

657 Ölüm İzni Kaç Gün?

657 ölüm izni 7 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurlar hakkında uygulandığından 7 günlük izin süresinden sadece memurlar faydalanacaktır.

Ölüm İzni Kaç Gün İşçi

İş Kanunu ek madde 2 uyarınca işçiye tanınan ölüm izni 3 gündür. İş Kanunu istisnalar hariç olmak üzere bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenlerine, vekillerine ve işçilerine uygulanır.

Bu kapsamda, ölüm izni kaç gün, özel sektör açısından bakıldığında özel sektörde çalışan kişilerin de İş Kanunu kapsamında işçi olması halinde ölüm izni 3 gün olacaktır.