Darp Raporu Nasıl Alınır?

darp raporu nasıl alınır

Özellikle ceza ve boşanma davalarında delil özelliği önemli olan darp raporu nasıl alınır? Darp etmek hukukta kasten yaralama anlamına gelir. Darp raporu genel adli muayene raporudur. Darp raporu, bir kişinin fiziksel şiddete uğradığını gösterir. Darp izi bulunduğunu belgeleyen bu rapor yasal işlemler bakımından önemli bir delildir.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu almak herhangi bir hastane, polis, jandarma veya savcılığa başvurmakla olur. Darp raporunun alınabilmesi için darptan dolayı vücutta iz olması gerekir.

Hastaneye başvurulması ile darp raporu almak için mağdur muayene edilir. Bu muayenede kişinin darp edilip edilmediğine dair adli rapor verilir. Aynı zamanda hastane doktorları polise bilgi verir ve mağdurun ifadesi alınır. Mağdur isterse şikayetçi olur, isterse şikayetçi olmaksızın (darp eşler arasında değil ise) tutanak tutturur.

Mağdur darp raporu almak için polis, jandarma veya savcılığa başvurabilir. Mağdur adli muayene için derhal hastaneye sevk edilir. Hastanede yapılan muayene sonunda darp izi olup olmadığına dair adli rapor verilir. Bundan sonra mağdur kendisini darp eden kişiye karşı şikayetçi olabilir veya sadece tutanak tutturur. Darp eden kişi eş ise, şikayetçi olunmasa da re'sen suçun takibi yapılır.  

Darp Raporu Nereden Alınır?

Darp raporu özel veya devlet hastanelerinden alınabilir. Sağlık ocakları veya aile hekimlerinden darp raporu alınamaz.

Darp Raporunun Süresi Var Mı?

Kanunen darp raporu almak için bir süre öngörülmemiştir. Darp raporunun geçerlilik süresi de yoktur. Darp raporu süresizdir ve herhangi bir süre içerisinde alınabilir.

Buna rağmen süre, darp izlerinin muayenede belli olabilmesine ve adli rapora aktarılmasına elverişli olmalıdır. Darp izlerinin geçmesi halinde o olaya ilişkin darp raporu alınamaz.

Ayrıca, hangi olaya bağlı olarak darp raporu alınıyorsa, o darp fiilinin şikayet süresini kaçırmamak gerekir. Hak düşürücü ve zamanaşımı süresi var ise dikkatli olmak gerekir. Fiziksel şiddette, yani kasten yaralamada 6 aylık şikayet süresi vardır. Eğer eşler arası darp olmuşsa, şikayet süresi yoktur.

Ayrıca boşanma davalarında çok eski vakıalar mahkemece affedilmiş veya hoş görülmüş olarak kabul edilebilir. Bu durumda darp raporu boşanmada lehe kullanılamayabileceğinden darp raporunun üzerinden fazla süre geçmemesi iyi olur.  

Darp Raporu Kaç Gün İçerisinde Alınmalıdır?

Darp raporunun kaç gün içinde alınması gerektiği hakkında bir kural yoktur. Darp raporu darptan oluşan izler yok olmadıkça kaç gün geçerse geçsin alınabilir. Ancak ne kadar erken alınırsa darp izleri o kadar yoğun bir şekilde rapora geçirilebilecektir. O yüzden darp olayı ile aynı gün rapor almak önemlidir.

Darp Raporunun Geçerlilik Süresi Nedir?

Darp raporunun geçerli olması için bir süre yoktur. Darp raporu her zaman geçerlidir. Fakat kasten yaralamadan ceza davası için darp raporu alındıktan sonra 6 aylık süre içinde şikayetçi olmak gerekir. Eğer eşler arasında darp varsa, şikayet için zamanaşımı süresi yoktur.  

Darp Raporu Ne İçin Gerekir? Darp Raporu Ne İşe Yarar?

Darp raporu gerçekleşen kasten yaralama olayından ne zarar görüldüğünü ispatlayan ve suçu kanıtlayan bir delildir. Hafif dahi olsa tüm morluk, kızarıklık, yara, çizik, iz, şişlikler için rapor alınabilir.

Özellikle ceza davalarında ve boşanma davalarında darp raporu karşı tarafın kusurunu ispatlamak için gerekir.

Darp raporu alındığı gün fotoğraf çekilmesi, darp olayına ilişkin tanıkların beyanlarının alınması suçu ispatlayabilmek için yararlı olur.

Darp Raporu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Darp raporu almak için öncelikle darp izlerinin geçmediğine dikkat edilmesi gerekir. Bazen olaylarda meydana gelen darp izleri geçici olabilir. Bu sebeple darp ardından ilk fırsatta rapor almak için yetkili kurumlara başvurulmalıdır.
  • Darp raporu verecek olan hekimin tüm darp izlerini gördüğüne dikkat etmek gerekir.
  • Darp raporunda tüm yara izlerinin yer aldığına dikkat etmek gerekir.
  • Darp raporuna konu kasten yaralamaya ilişkin diğer tüm delillerin darp raporu ile birlikte suç duyurusuna eklenmesi faydalıdır. Bu nedenle tanıkların isim, soyad ve T.C. kimlik numaralarını almaya ve olay yerinde fotoğraf çekmeye dikkat edilmelidir.
  • Darp raporunun tarihine dikkat etmek gerekir. Şikayete tabi suçlarda 6 aylık süreyi kaçırmak hak kaybına neden olabilir.

Darp Raporu Alındığında Ne Olur?

Darp raporu alındığında polis, jandarma veya savcılık mağdurun ifadesini alır. Mağdura şikayetçi olup olmadığı sorulur. Darptan şikayetçi olmak mecburi değildir.

Bu husus basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek 'şikayete tabi suçlar' bakımından geçerlidir. Ağır yaralamalar veya eşe karşı işlenen suçlar şikayete tabi değildir. 

Şikayetçi olunmasa da darp raporu kullanarak uzaklaştırma kararı, koruma kararı, yakın koruma almak, iletişimin engellenmesi, kişisel bilgilerin ve adresin gizlenmesi gibi tedbir kararları alınabilir. Özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun öngördüğü koruma tedbirlerinden yararlanılabilir.

Şikayetçi olunursa savcılık darp olayının nerede ve nasıl gerçekleştiği, kimin tarafından yapıldığına yönelik tüm delilleri toplar. Daha sonra şüphelinin ifadesi alınır. Değerlendirme yapıldıktan sonra Savcılık iddianame hazırlayarak kamu davası açar veya takipsizlik kararı verir. Bu kararlara karşı 15 günlük itiraz süresi vardır.

Savcılığın hazırladığı iddianameyi mahkeme kabul ederek ceza davasını açar. Bu mahkeme mağdura ve sanığa duruşma gününü bildirir. Her ikisinin de duruşmaya en az 1 defa katılması ve ifadede bulunması gerekir. Neticede suçun işlendiği sabitse, sanık cezalandırılır.

Darp Sebebiyle Dava Açılabilir Mi?

Kasten yaralama olayında darp raporu aldıktan sonra kişi hakkında şikayette bulunmak suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dava açılması talep edilebilir. Darp raporuna ilişkin olay savcılık tarafından soruşturulur ve neticede dava açılabilir.

Darp raporunu aldıktan sonra vekaletname verilirse avukat da suç duyurusunda bulunabilir.

Eğer gerçekleşen olay rapor ve destekleyen deliller ile kanıtlanırsa TCK 86 kasten yaralama suçunun gerçekleşmiş olduğuna karar verilir.

Ceza davası kesinleştikten sonra maddi ve manevi tazminat talepli dava da açılabilir. Maddi tazminat davasında hastane giderleri gibi masraflar talep edilir. Manevi tazminat davasında yaşananlardan dolayı ihlal edilen kişilik hakları ve çekilen üzüntüyü hafifletecek bir miktar para ödenmesi istenir.

Darptan Alınan Cezalar

Darp, yani kasten yaralamadan verilecek cezalar TCK m. 86’da sayılır.

  • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek darpta 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Bu yumruk darbesinde oluşan morluklarda söz konusu olur.
  • Mağdurun vücudunda acı veya algılama eksikliği oluşmuşsa 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezası verilir.
  • Aile içi şiddet varsa (üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe), aciz kimselere (çocuğa, yaşlıya, engelliye), kamu görevlisine karşı veya suçun nitelikli hallerinde darp cezası artırılır.

Detaylı bilgi Basit Yaralama Suçu ve Cezası makalemizde mevcuttur.

Darp sebebiyle verilecek olan tazminat miktarı somut olaya göre değişkenlik gösterir. Uygulamada 2022 yılında kasten yaralamadan en az yaklaşık 5.000 TL civarında manevi tazminat verildiğini görüyoruz. Maddi tazminat yaşanan maddi kayba göre değişir.  

Darp Raporunun Delil Vasfı

Darp raporu düzenlenince geçici adli rapor adını alır. Bu geçici rapor muayeneyi yapan doktorun kasten yaralamadan oluşan izlerin tıbbi değerlendirmesini içerir. Burada sadece yaralamaya ait olduğu tahmin edilen izlerin neler olduğu belirtilir.

Bu nedenle darp raporu tek başına delil olarak ceza yargılamasında kullanılamaz. Zira darp raporunda belirtilen yaraların sanık tarafından meydana getirilip getirilmediğinin kanıtlanması muayene ile mümkün değildir. Bunun için ek deliller gerekir.

Darp raporu yanında tanık beyanları, kamera kayıtları, fotoğraflar gibi deliller sanığın o raporda yer alan yaralamaları yaptığını ispat eder. Bu durumda sanığa kasten yaralamadan ceza verilir.

Boşanma davasında da darp raporunun eş tarafından yapılan yaralama fiiline ait olduğu ispatlanmalıdır.

Darp Raporu Alamıyorsam Ne Yapmalıyım?

Darp raporu almak için işlem yapmak mümkün değilse mağdur kendi delillerini oluşturmalıdır. Bu, darp olayını ispatlayacak her türlü delil ile olabilir.

Özellikle yaralamadan kaynaklı iz, şişlik, morlukların mağdurun üzerinde net bir biçimde anlaşılabildiği fotoğrafların ve video kayıtlarının çekilmesi gerekir. Kayıtlar tanık huzurunda alınırsa daha sağlam olur. Kayıtların mutlaka tarih içermesi gerekir.

Eğer kayıt fotoğraf veya video ile olmuyorsa, mutlaka tanıklara birebir göstererek şahitlik yaratmak gerekir. Özellikle de darp olayının kimin tarafından gerçekleştirildiğini ve hangi tarihte meydana geldiğini belirten kayıtlar almak gerekir. Şahitlerin de darp olayının tarihini hatırlamaları sağlanmalıdır.